Community Support for OpenDocMan (Deprecated)
Multi language - Printable Version

+- Community Support for OpenDocMan (Deprecated) (https://forum.opendocman.com)
+-- Forum: OpenDocMan Community Discussion (https://forum.opendocman.com/forum-5.html)
+--- Forum: OpenDocMan Feature Requests (https://forum.opendocman.com/forum-7.html)
+--- Thread: Multi language (/thread-183.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7


Re: Multi language - jan_sepp - 06-04-2010

Here is my Dutch translation:
Code:
<?php
    //DUTCH LANGUAGE FILE
    // (C) 2010 Stephen Lawrence Jr.
    // Translated by: Jan Sepp
    /*
    This program is free software; you can redistribute it and/or
    modify it under the terms of the GNU General Public License
    as published by the Free Software Foundation; either version 2
    of the License, or (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
    */
    $lang = array();
    global $lang;

    //Login
    $lang['anonymous_link'] = 'Klik hier om de bestanden te bekijken waarvoor u niet hoeft in te loggen';
    $lang['forgotpassword'] = 'Wachtwoord vergeten?';
    $lang['install_folder']  = 'LET OP: Als u al geïnstalleerd/ge-updated hebt, verwijder dan de map \'install\' voordat u verder gaat';
    $lang['signup'] = 'Meld u aan voor een account';
    $lang['welcome'] = 'Welkom bij OpenDocMan';
    $lang['welcome2'] = 'Log in met uw gebruikersnaam om de krachtige opslag-, versiecontrole- en redactiemogelijkheden van OpenDocMan te benutten.';
    $lang['welcome_anonymous_title'] = 'OpenDocMan openbare pagina: Documentenlijst';
    $lang['welcome_anonymous_h1'] = 'OpenDocMan openbare pagina';

    //GLOBAL TERMS
    $lang['action'] = 'Aktie';
    $lang['all'] = 'Alles';
    $lang['anonymous'] = 'Niet ingelogd';
    $lang['author'] = 'Auteur';
    $lang['category'] = 'Categorie';
    $lang['choose'] = 'Kies';
    $lang['date'] = 'Datum';
    $lang['days'] = 'dagen';
    $lang['department'] = 'Afdeling';
    $lang['edit'] = 'Bewerk';
    $lang['enter'] = 'Voer in';
    $lang['error'] = 'Fout';
    $lang['file'] = 'Bestand';
    $lang['help'] = 'Help';
    $lang['home'] = 'Home';
    $lang['installer'] = 'Installatieprogramma';
    $lang['list'] = 'Lijst';
    $lang['login'] = 'Aanmelden';
    $lang['logout'] = 'Afmelden';
    $lang['new'] = 'Nieuw';
    $lang['owner'] = 'Eigenaar';
    $lang['preferences'] = 'Voorkeuren';
    $lang['password'] = 'Wachtwoord';
    $lang['please'] = 'Alstublieft';
    $lang['profile'] = 'Profiel';
    $lang['public'] = 'Openbaar';
    $lang['revision'] = 'Versie';
    $lang['search'] = 'Zoek';
    $lang['select'] = 'Kies';
    $lang['sincerly'] = 'Groeten';
    $lang['submit'] = 'Verzend';
    $lang['time'] = 'Tijd';
    $lang['type'] = 'Type';
    $lang['updated'] = 'Bijgewerkt';
    $lang['username'] = 'Gebruikersnaam';
    $lang['users'] = 'Gebruikers';
    $lang['value'] = 'Waarde';
    $lang['view'] = 'Bekijk';

    // Areas
    $lang['area_add_new_category'] = 'Voeg een nieuwe categorie toe';
    $lang['area_add_new_department'] = 'Voeg een nieuwe afdeling toe';
    $lang['area_add_new_file'] = 'Voeg een nieuw bestand toe';
    $lang['area_add_new_udf'] = 'Voeg een nieuw zelfgedefinieerd veld toe';
    $lang['area_add_new_user'] = 'Voeg een nieuwe gebruiker toe';
    $lang['area_admin'] = 'Beheer';
    $lang['area_check_in_file'] = 'Check bestand in';
    $lang['area_check_out_file'] = 'Check bestand uit';
    $lang['area_choose_department'] = 'Kies een afdeling';
    $lang['area_delete_category'] = 'Verwijder categorie';
    $lang['area_deleted_files'] = 'Verwijderde bestanden';
    $lang['area_department_information'] = 'Informatie over deze afdeling';
    $lang['area_display_category'] = 'Toon alle bestanden in deze categorie';
    $lang['area_document_listing'] = 'Documentenlijst';
    $lang['area_file_delete'] = 'Verwijder bestand';
    $lang['area_file_details'] = 'Details over bestand';
    $lang['area_file_expiration'] = 'Verloopdatum bestand';
    $lang['area_personal_profile'] = 'Persoonlijk profiel';
    $lang['area_reset_password'] = 'Vernieuw wachtwoord';
    $lang['area_update_category'] = 'Categorie bijwerken';
    $lang['area_update_department'] = 'Afdeling bijwerken';
    $lang['area_update_file'] = 'Bestand bijwerken';
    $lang['area_view_category'] = 'Categorie bekijken';

    // Buttons
    $lang['button_add_category'] = 'Voeg categorie toe';
    $lang['button_add_department'] = 'Voeg afdeling toe';
    $lang['button_add_document'] = 'Voeg document toe';
    $lang['button_authorize'] = 'Authoriseer';
    $lang['button_back'] = 'Terug';
    $lang['button_cancel'] = 'Afbreken';
    $lang['button_check_in'] = 'Check in';
    $lang['button_clear_status'] = 'Wis status';
    $lang['button_click_here'] = 'Klik hier';
    $lang['button_continue'] = 'Verder ...';
    $lang['button_delete'] = 'Verwijder';
    $lang['button_delete_files'] = 'Verwijder bestanden';
    $lang['button_display_category'] = 'Toon alle bestanden in deze categorie';
    $lang['button_modify_category'] = 'Wijzig categorie';
    $lang['button_modify_department'] = 'Wijzig afdeling';
    $lang['button_reject'] = 'Afwijzen';
    $lang['button_reset'] = 'Terug naar origineel';
    $lang['button_resubmit_for_review'] = 'Opnieuw aanmelden voor redactie';
    $lang['button_save'] = 'Opslaan';
    $lang['button_undelete'] = 'Terughalen';
    $lang['button_update'] = 'Bijwerken';
    $lang['button_view_department'] = 'Bekijk afdeling';
    $lang['button_yes'] = 'Ja';

    //Email
    $lang['email_added_to_repository'] = 'Toegevoegd aan depot';
    $lang['email_a_new_file_has_been_added'] = 'Een nieuw bestand is toegevoegd';
    $lang['email_a_new_file_has_been_rejected'] = 'Een nieuw bestand is afgewezen';
    $lang['email_automated_document_messenger'] = 'Geautomatiseerd document-berichtsysteem';
    $lang['email_because_you_did_not_revise'] = 'omdat u het niet hebt gereviseerd gedurende ';
    $lang['email_comments_regarding_review'] = 'Opmerkingen over uw redactie van het document';
    $lang['email_email_all_users'] = 'E-mail alle gebruikers';
    $lang['email_email_these_users'] = 'E-mail deze gebruikers';
    $lang['email_email_whole_department'] = 'E-mail de hele afdeling';
    $lang['email_file_expired'] = 'Een bestand is verlopen';
    $lang['email_file_was_rejected_because'] = 'Uw bestand is geweigerd omdat u het niet gereviseerd heeft gedurende';
    $lang['email_file_was_rejected_expired'] = 'Uw bestand is verlopen. Wilt u het bestand zo speodig mogelijk bijwerken? Tot die tijd is het moeglijk dat uw bestand niet benaderbaar is.';
    $lang['email_for_the_following_reasons'] = 'om de volgende redenen';
    $lang['email_greeting'] = 'Geachte ';
    $lang['email_i_would_like_to_inform'] = 'Ik deel u mee dat';
    $lang['email_note_to_authors'] = 'Auteur(s): Let op!';
    $lang['email_revision_days'] = 'Maximum aantal dagen voordat deze versie verlopen is:';
    $lang['email_salute'] = 'Met vriendelijke groet';
    $lang['email_someone_has_requested_password'] = 'Iemand heeft verzocht het wachtwoord bij deze loginaam te vernieuwen. Als u inderdaad uw wachtwoord wilt veranderen, klik dan op onderstaande link. Als u uw wachtwoord niet wilt veranderen dan hoeft u niets te doen en kunt u dit mailtje weggooien.';
    $lang['email_status_expired'] = 'Status: Verlopen';
    $lang['email_subject_review_status'] = 'Review status voor het document ';
    $lang['email_subject'] = 'Onderwerp';
    $lang['email_thank_you'] = 'Dank u';
    $lang['email_to'] = 'Aan';
    $lang['email_was_declined_for_publishing_at'] = 'Is afgewezen voor publicatie op';
    $lang['email_was_rejected_from_repository'] = 'Is geweigerd voor het depot';
    $lang['email_you_can_now_login'] = 'U kunt nu inloggen op deze pagina';
    $lang['email_your_account_created'] = 'uw document management account is aangemaakt op';
    $lang['email_your_file_has_been_authorized'] = 'Uw bestand is goedgekeurd voor publicatie';

    // Labels
    $lang['label_add'] = 'Voeg toe';
    $lang['label_admin'] = 'Admin';
    $lang['label_all_departments'] = 'Alle afdelingen';
    $lang['label_author'] = 'Auteur';
    $lang['label_browse_by'] = 'Filter op:';
    $lang['label_case_sensitive'] = 'Hoofdlettergevoelig';
    $lang['label_checked_out_files'] = 'Files die zijn uitgecheckt';
    $lang['label_check_expiration'] = 'Controleer verloopdatum';
    $lang['label_comment'] = 'Commentaar';
    $lang['label_created_date'] = 'Datum aangemaakt';
    $lang['label_default_for_unset'] = 'Standaard instelling voor ongespecificeerde afdeling';
    $lang['label_delete'] = 'Verwijder';
    $lang['label_delete_undelete'] = 'Verwijder/Haal terug';
    $lang['label_department_authority'] = 'Afdelingsbeheerder';
    $lang['label_department'] = 'Afdeling';
    $lang['label_department_to_modify'] = 'Te wijzigen afdeling';
    $lang['label_description'] = 'Omschrijving';
    $lang['label_display'] = 'Toon';
    $lang['label_email_address'] = 'E-Mail adres';
    $lang['label_empty'] = 'Leeg';
    $lang['label_exact_phrase'] = 'Letterlijke tekst';
    $lang['label_example'] = 'Voorbeeld';
    $lang['label_file_archive'] = 'Bestandsarchief';
    $lang['label_file_category'] = 'Bestandscategorie';
    $lang['label_file_listing'] = 'Bestandenlijst';
    $lang['label_file_location'] = 'Plaats bestand';
    $lang['label_file_maintenance'] = 'Onderhoud bestand';
    $lang['label_filename'] = 'Bestandsnaam';
    $lang['label_file_name'] = 'Bestand genaamd';
    $lang['label_first_name'] = 'Voornaam';
    $lang['label_forbidden'] = 'Verboden';
    $lang['label_found_documents'] = 'document(en) gevonden';
    $lang['label_id'] = 'ID';
    $lang['label_is_admin'] = 'Is beheerder';
    $lang['label_is_reviewer'] = 'Is redacteur';
    $lang['label_last_name'] = 'Achternaam';
    $lang['label_moderation'] = 'Moderatie';
    $lang['label_modified_date'] = 'Datum wijziging';
    $lang['label_modify'] = 'Wijzig';
    $lang['label_name'] = 'Naam';
    $lang['label_new_password'] = 'Nieuw wachtwoord';
    $lang['label_next'] = 'Volgende';
    $lang['label_note_for_revision_log'] = 'Opmerking voor versie-log';
    $lang['label_page'] = 'Pagina';
    $lang['label_phone_number'] = 'Telefoon';
    $lang['label_prev'] = 'Vorige';
    $lang['label_read'] = 'Lees';
    $lang['label_rejected_files'] = 'Afgewezen bestanden';
    $lang['label_rejections'] = 'Afwijzingen';
    $lang['label_reviewer_for'] = 'Afdelingsredacteur voor';
    $lang['label_reviewer'] = 'Redacteur';
    $lang['label_reviews'] = 'Herzieningen';
    $lang['label_rights'] = 'Rechten';
    $lang['label_run_expiration'] = 'Start hulpprogramma verlopen bestanden';
    $lang['label_search_term'] = 'Zoekterm';
    $lang['label_select_a_department'] = 'Kies een afdeling';
    $lang['label_select_departments'] = 'Kies afdelingen';
    $lang['label_select_one'] = 'Kies een';
    $lang['label_size'] = 'Grootte';
    $lang['label_specific_permissions'] = 'Permissies per gebruiker (ctrl-klik or cmd-klik)';
    $lang['label_status'] = 'Status';
    $lang['label_update'] = 'Update';
    $lang['label_user_defined_fields'] = 'Zelf-gedefinieerde velden';
    $lang['label_user_defined_field'] = 'Zelf-gedefinieerd veld';
    $lang['label_users_in_department'] = 'Gebruikers in deze afdeling';
    $lang['label_user'] = 'Gebruiker';
    $lang['label_view'] = 'Toon';

    // Messages
    $lang['message_account_created_add_user'] = 'Uw account is aangemaakt.';
    $lang['message_account_created_password'] = 'Uw willekeurige wachtwoord is';
    $lang['message_account_created'] = 'Uw account is aangemaakt. U ontvangt de login-gegevens in uw email.';
    $lang['message_action_cancelled'] = 'Afgebroken';
    $lang['message_all_actions_successfull'] = 'Succesvol voltooid';
    $lang['message_an_email_has_been_sent'] = 'Wij hebben een email toegestuurd aan het adres dat wij van u kennen. In die email staat een link die u moet aanklikken om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.';
    $lang['message_anonymous_view'] = 'U bent nu in de modus anoniem bekijken';
    $lang['message_are_you_sure_remove'] = 'Weet u zeker dat u dit wilt verwijderen?';
    $lang['message_authorized'] = 'Geauthoriseerd';
    $lang['message_category_successfully_added'] = 'Categorie toegevoegd';
    $lang['message_category_successfully_deleted'] = 'Categorie verwijderd';
    $lang['message_category_successfully_updated'] = 'Categorie bijgewerkt';
    $lang['message_click_to_checkout_document'] = 'Klik hier om het geselecteerde document uit te checken en te kopiëren naar uw eigen PC';
    $lang['message_current'] = 'Huidige';
    $lang['message_datadir_problem'] = 'Er is een probleem met uw datamap. Controleer of deze bestaat en of hij beschrijfbaar is';
    $lang['message_department_successfully_added'] = 'Afdeling toegevoegd';
    $lang['message_department_successfully_updated'] = 'Afdeling bijgewerkt';
    $lang['message_directory_creation_failed'] = 'Aanmaak map mislukt';
    $lang['message_document_added'] = 'Document toegevoegd';
    $lang['message_document_checked_in'] = 'Document ingescheckt';
    $lang['message_document_checked_out_to_you'] = 'Documents die thans door u uitgecheckt zijn';
    $lang['message_document_has_been_archived'] = 'Document geachiveerd';
    $lang['message_documents_expired'] = 'Documenten verlopen';
    $lang['message_documents_rejected'] = 'Documenten geweigerd';
    $lang['message_document_successfully_deleted'] = 'Document verwijderd';
    $lang['message_documents_waiting'] = 'Documenten die nog geredigeerd moeten worden';
    $lang['message_error_performing_action'] = 'Er is een fout opgetreden bij de afhandeling van uw opdracht';
    $lang['message_file_authorized'] = 'Bestand is geldig';
    $lang['message_file_does_not_exist'] = 'Bestand bestaat niet of het bestand is beschadigd.';
    $lang['message_file_expired'] = 'Bestand verlopen';
    $lang['message_file_rejected'] = 'Afwijzing van het bestand voltooid';
    $lang['message_folder_error_check'] = 'Fout in een map. Details vindt u in de statusbalk.';
    $lang['message_folder_perms_error'] = 'Permissiefout in map:';
    $lang['message_for_further_assistance'] = 'Als u hulp nodige heeft';
    $lang['message_found_documents'] = 'document(en) gevonden';
    $lang['message_if_you_are_unable_to_view'] = 'Mocht dat om de een of andere reden niet lukken, klik dan op <input type="submit" name="submit" value="Ophalen"> om het document naar uw PC te kopiëren en het daar te bekijken.';
    $lang['message_initial_import'] = 'Oorspronkelijk geïmporteerde versie';
    $lang['message_last_message'] = 'Laatste melding';
    $lang['message_latest_version'] = 'Jongste versie';
    $lang['message_no_author_comments_available'] = 'Geen commentaar van de auteur beschikbaar';
    $lang['message_no_description_available'] = 'Geen beschrijving beschikbaar';
    $lang['message_no_documents_checked_out'] = 'Er zijn thans geen documenten uitgesheckt en onder uw controle.';
    $lang['message_no_files_found'] = 'Geen bestand gevonden';
    $lang['message_no_information_available'] = 'Geen informatie beschikbaar';
    $lang['message_non_unique_account'] = 'Doublure in accounts';
    $lang['message_non_unique_key'] = 'Doublure in database sleutel.';
    $lang['message_nothing_to_do'] = 'Niets te doen';
    $lang['message_not_writeable'] = 'Geen schrijfpermissie!';
    $lang['message_once_the_document_has_completed'] = 'Als het bestand eenmaal op uw PC staat, kunt u';
    $lang['message_original_version'] = 'Oorspronkelijke versie';
    $lang['message_please_email'] = 'Stuur een email';
    $lang['message_please_upload_valid_doc'] = 'U moet een geldig bestand insturen';
    $lang['message_record_exists'] = 'Die waarde bestaat al. Probeer het nog eens met een andere waarde.';
    $lang['message_rejected'] = 'Geweigerd';
    $lang['message_rejecting_files'] = 'Geweigerde bestanden, laatst bewerkt vóór';
    $lang['message_reviewers_comments_re_rejection'] = 'Commentaar van de redacteur bij deze afwijzing';
    $lang['message_session_error'] = 'Sessiefout. Wilt u opnieuw aanloggen?';
    $lang['message_set_your_new_password'] = 'U kunt uw nieuwe wachtwoord instellen met onderstaand formulier.';
    $lang['message_sorry_demo_mode'] = 'Sorry, dat is niet toegestaan, want u bent in demo mode!';
    $lang['message_sorry_not_allowed'] = 'Sorry, dat is niet toegestaan!';
    $lang['message_that_filetype_not_supported'] = 'Dit bestandstype wordt niet ondersteund.<p>U kunt een bestand uploaden dat één van de volgende bestandstypes heeft, of u kunt het omtbrekende MIMETYPE toevoegen aan ';
    $lang['message_the_code_you_are_using'] = 'De code die u gebruikt om uw wachtwoord opnieuw in te stellen is verlopen. Gebruik dit formulier om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.';
    $lang['message_the_file_is_too_large'] = 'Het bestand is te groot. De maximale bestandsgrootte is';
    $lang['message_there_was_an_error_loggin_you_in'] = 'Er is een fout opgetreden bij het aanloggen. Probeer het nog eens.';
    $lang['message_there_was_an_error_performing_the_action'] = 'Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van uw opdracht.';
    $lang['message_the_username_you_entered'] = 'De gebruikersnaam die u heeft ingevuld is onbekend. Gebruikersnaam vergeten? Neem contact met ons op.';
    $lang['message_this_file_cannot_be_checked_in'] = 'Dit bestand kan niet worden ingecheckt';
    $lang['message_this_file_cannot_be_uploaded'] = 'Dit bestand kan niet foutloos worden overgehaald';
    $lang['message_this_operation_cannot_be_done_file'] = 'Die handeling is ongeldig voor dit bestand';
    $lang['message_this_operation_cannot_be_done_rev'] = 'Die handeling is ongeldig voor een versie van een bestand';
    $lang['message_this_page_requires_root'] = 'Om deze pagina te bewerken moet u systeembeheerder (root) permissies hebben';
    $lang['message_this_site_has_high_security'] = 'Om veiligheidsredenen kunnen wij uw wachtwoord niet voor u terughalen. Gebruik dit formulier om aan te geven dat u uw wachtwoord opnieuw wilt instellen. Vul uw gebruikersnaam in, dan sturen wij een mailtje naar het emailadres dat wij van u kennen. In dat mailtje staat een link. Klik op die link en u komt op een pagina waarmee u uw wachtwoord kunt her-instellen. U kunt dan zelf een nieuw wachtwoord kiezen.';
    $lang['message_to_view_your_file'] = 'Om uw bestand in een nieuw venster te bekijken';
    $lang['message_udf_successfully_added'] = 'Zelfgedefinieerd veld aangemaakt';
    $lang['message_udf_successfully_deleted'] = 'Zelfgedefinieerd veld verwijderd';
    $lang['message_unable_to_determine_root'] = 'Kan de gebruikersnaam van de beheerder niet vinden. Controleer uw configuratie.';
    $lang['message_unable_to_find_file'] = 'Kan het bestaande bestand niet vinden';
    $lang['message_user_exists'] = 'Die gebruiker bestaat al. <a href=\'signup.php\'>Probeer het nogmaals</a>, met een andere naam';
    $lang['message_user_successfully_added'] = 'Gebruiker toegevoegd';
    $lang['message_user_successfully_deleted'] = 'Gebruiker verwijderd';
    $lang['message_user_successfully_updated'] = 'Gebruiker bijgewerkt';
    $lang['message_wrong_file_checkin'] = 'Dat is niet het juiste bestand! Check het juiste bestand in.';
    $lang['message_you_are_not_administrator'] = 'U bent geen beheerder';
    $lang['message_you_did_not_enter_value'] = 'U heeft het veld niet ingevuld!';
    $lang['message_you_do_not_have_an_account'] = 'U heeft thans geen loginnaam. Neem contact op met de beheerder als u een loginnaam wilt verkrijgen.';
    $lang['message_you_must_assign_rights'] = 'U moet tenminste één gebruiker view/modify rechten toekennen.';
    $lang['message_your_password_has_been_changed'] = 'Uw wachtwoord is gewijzigd.';

    $lang['view'] = $lang['label_view'];
    ?>Re: Multi language - johnb21 - 06-14-2010

Stephen Wrote:Here is the english.php file. Please translate into your native language. So far I have turkish done, and a partial spanish which I will post to this forum.

If you would like to help out, you can translate the file, and place it in this forum.

Thanks!

Code:
<?php
//ENGLISH LANGUAGE FILE
// (C) 2010 Stephen Lawrence Jr.
// Translated by: Stephen Lawrence Jr.
/*
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
*/
$lang = array();
global $lang;

//Login
$lang['anonymous_link'] = 'Click here to view public files anonymously';
$lang['forgotpassword'] = 'Forgot your password?';
$lang['install_folder']  = 'Security Notice: If you already installed/updated then you should remove the \'install\' folder before proceeding';
$lang['signup'] = 'Sign-up for an account';
$lang['welcome'] = 'Welcome to OpenDocMan';
$lang['welcome2'] = 'Log in to begin using The system\'s powerful storage, publishing and revision control features.';
$lang['welcome_anonymous_title'] = 'OpenDocMan Anonymous Page: List All';
$lang['welcome_anonymous_h1'] = 'OpenDocMan Anonymous Page';

//GLOBAL TERMS
$lang['action'] = 'Action';
$lang['all'] = 'All';
$lang['anonymous'] = 'Anonymous';
$lang['author'] = 'Author';
$lang['category'] = 'Category';
$lang['choose'] = 'Choose';
$lang['date'] = 'Date';
$lang['days'] = 'days';
$lang['department'] = 'Department';
$lang['edit'] = 'Edit';
$lang['enter'] = 'Enter';
$lang['error'] = 'Error';
$lang['file'] = 'File';
$lang['help'] = 'Help';
$lang['home'] = 'Home';
$lang['installer'] = 'Installer';
$lang['list'] = 'List';
$lang['login'] = 'Login';
$lang['logout'] = 'Logout';
$lang['new'] = 'New';
$lang['owner'] = 'Owner';
$lang['preferences'] = 'Preferences';
$lang['password'] = 'Password';
$lang['please'] = 'Please';
$lang['profile'] = 'Profile';
$lang['public'] = 'Public';
$lang['revision'] = 'Revision';
$lang['search'] = 'Search';
$lang['select'] = 'Select';
$lang['sincerly'] = 'Sincerly';
$lang['submit'] = 'Submit';
$lang['time'] = 'Time';
$lang['type'] = 'Type';
$lang['updated'] = 'Updated';
$lang['username'] = 'Username';
$lang['users'] = 'Users';
$lang['value'] = 'Value';
$lang['view'] = 'View';

// Areas
$lang['area_add_new_category'] = 'Add New Category';
$lang['area_add_new_department'] = 'Add New Department';
$lang['area_add_new_file'] = 'Add New File';
$lang['area_add_new_udf'] = 'Add New User Defined Field';
$lang['area_add_new_user'] = 'Add New User';
$lang['area_admin'] = 'Administration';
$lang['area_check_in_file'] = 'Check-in File';
$lang['area_check_out_file'] = 'Check-out File';
$lang['area_choose_department'] = 'Choose Department';
$lang['area_delete_category'] = 'Delete Category';
$lang['area_deleted_files'] = 'Deleted Files';
$lang['area_department_information'] = 'Department Information';
$lang['area_display_category'] = 'Display All Files In Category';
$lang['area_document_listing'] = 'Document Listing';
$lang['area_file_delete'] = 'Delete File';
$lang['area_file_details'] = 'File Details';
$lang['area_file_expiration'] = 'File Expiration';
$lang['area_personal_profile'] = 'Personal Profile';
$lang['area_reset_password'] = 'Reset Password';
$lang['area_update_category'] = 'Update Category';
$lang['area_update_department'] = 'Update Department';
$lang['area_update_file'] = 'Update File';
$lang['area_view_category'] = 'View Category';

// Buttons
$lang['button_add_category'] = 'Add Category';
$lang['button_add_department'] = 'Add Department';
$lang['button_add_document'] = 'Add Document';
$lang['button_authorize'] = 'Authorize';
$lang['button_back'] = 'Back';
$lang['button_cancel'] = 'Cancel';
$lang['button_check_in'] = 'Check-in';
$lang['button_clear_status'] = 'Clear Status';
$lang['button_click_here'] = 'Click Here';
$lang['button_continue'] = 'Continue';
$lang['button_delete'] = 'Delete';
$lang['button_delete_files'] = 'Delete Files';
$lang['button_display_category'] = 'Display All Files In This Category';
$lang['button_modify_category'] = 'Modify Category';
$lang['button_modify_department'] = 'Modify Department';
$lang['button_reject'] = 'Reject';
$lang['button_reset'] = 'Reset';
$lang['button_resubmit_for_review'] = 'Re-Submit For Review';
$lang['button_save'] = 'Save';
$lang['button_undelete'] = 'Undelete';
$lang['button_update'] = 'Update';
$lang['button_view_department'] = 'View Department';
$lang['button_yes'] = 'Yes';

//Email
$lang['email_added_to_repository'] = 'added to repository';
$lang['email_a_new_file_has_been_added'] = 'A new file has been added';
$lang['email_a_new_file_has_been_rejected'] = 'A new file has been rejected';
$lang['email_automated_document_messenger'] = 'Automated Document Messenger';
$lang['email_because_you_did_not_revise'] = 'because you did not revise it for more than';
$lang['email_comments_regarding_review'] = 'Comments regarding your review of the document';
$lang['email_email_all_users'] = 'E-mail all users';
$lang['email_email_these_users'] = 'E-mail theses users';
$lang['email_email_whole_department'] = 'E-mail whole department';
$lang['email_file_expired'] = 'A File Has Expired';
$lang['email_file_was_rejected_because'] = 'Your file was rejected because you did not revise it for more than';
$lang['email_file_was_rejected_expired'] = 'Your file has expired. Please update the file as soon as possible. Your file may be inaccessible until you do.';
$lang['email_for_the_following_reasons'] = 'for the following reasons';
$lang['email_greeting'] = 'Dear author';
$lang['email_i_would_like_to_inform'] = 'I would like to inform you that';
$lang['email_note_to_authors'] = 'Note to Author(s)';
$lang['email_revision_days'] = 'Maximum number of days before expiration:';
$lang['email_salute'] = 'Sincerely';
$lang['email_someone_has_requested_password'] = 'Someone has requested a password reset.  If you wish to reset your password please follow the link below.  If you do not wish to reset your password then simply do nothing and disregard this email.';
$lang['email_status_expired'] = 'Status: Expired';
$lang['email_subject_review_status'] = 'Review status for document ';
$lang['email_subject'] = 'Subject';
$lang['email_thank_you'] = 'Thank You';
$lang['email_to'] = 'To';
$lang['email_was_declined_for_publishing_at'] = 'Was declined for publishing at';
$lang['email_was_rejected_from_repository'] = 'Was rejected from repository';
$lang['email_you_can_now_login'] = 'You can now log into your account at this page';
$lang['email_your_account_created'] = 'your document management account was created at';
$lang['email_your_file_has_been_authorized'] = 'Your file has been authorized for publication';

// Labels
$lang['label_add'] = 'Add';
$lang['label_admin'] = 'Admin';
$lang['label_all_departments'] = 'All Departments';
$lang['label_author'] = 'Author';
$lang['label_browse_by'] = 'Filter by:';
$lang['label_case_sensitive'] = 'Case Sensitive';
$lang['label_checked_out_files'] = 'Checked-Out Files';
$lang['label_check_expiration'] = 'Check Expiration';
$lang['label_comment'] = 'Comment';
$lang['label_created_date'] = 'Date Created';
$lang['label_default_for_unset'] = 'Default Setting for Unset Department';
$lang['label_delete'] = 'Delete';
$lang['label_delete_undelete'] = 'Delete/Undelete';
$lang['label_department_authority'] = 'Dept. Authority';
$lang['label_department'] = 'Department';
$lang['label_department_to_modify'] = 'Department to modify';
$lang['label_description'] = 'Description';
$lang['label_display'] = 'Display';
$lang['label_email_address'] = 'E-Mail Address';
$lang['label_empty'] = 'Empty';
$lang['label_exact_phrase'] = 'Exact Phrase';
$lang['label_example'] = 'Example';
$lang['label_file_archive'] = 'File Archive';
$lang['label_file_category'] = 'File Category';
$lang['label_file_listing'] = 'Files List';
$lang['label_file_location'] = 'File Location';
$lang['label_file_maintenance'] = 'File Maintenance';
$lang['label_filename'] = 'Filename';
$lang['label_file_name'] = 'File Name';
$lang['label_first_name'] = 'First Name';
$lang['label_forbidden'] = 'Forbidden';
$lang['label_found_documents'] = 'found document(s)';
$lang['label_id'] = 'ID';
$lang['label_is_admin'] = 'Is Admin';
$lang['label_is_reviewer'] = 'Is Reviewer';
$lang['label_last_name'] = 'Last Name';
$lang['label_moderation'] = 'Moderation';
$lang['label_modified_date'] = 'Modified Date';
$lang['label_modify'] = 'Modify';
$lang['label_name'] = 'Name';
$lang['label_new_password'] = 'New Password';
$lang['label_next'] = 'Next';
$lang['label_note_for_revision_log'] = 'Note for revision log';
$lang['label_page'] = 'Page';
$lang['label_phone_number'] = 'Phone Number';
$lang['label_prev'] = 'Previous';
$lang['label_read'] = 'Read';
$lang['label_rejected_files'] = 'Rejected Files';
$lang['label_rejections'] = 'Rejections';
$lang['label_reviewer_for'] = 'Dept. reviewer for';
$lang['label_reviewer'] = 'Reviewer';
$lang['label_reviews'] = 'Reviews';
$lang['label_rights'] = 'Rights';
$lang['label_run_expiration'] = 'Run Expiration Utility';
$lang['label_search_term'] = 'Search term';
$lang['label_select_a_department'] = 'Select a department';
$lang['label_select_departments'] = 'Select departments';
$lang['label_select_one'] = 'Select one';
$lang['label_size'] = 'Size';
$lang['label_specific_permissions'] = 'Specific User Permissions (use ctrl-click or cmd-click)';
$lang['label_status'] = 'Status';
$lang['label_update'] = 'Update';
$lang['label_user_defined_fields'] = 'User Defined Fields';
$lang['label_user_defined_field'] = 'User Defined Field';
$lang['label_users_in_department'] = 'Users in this department';
$lang['label_user'] = 'User';
$lang['label_view'] = 'View';

// Messages
$lang['message_account_created_add_user'] = 'Your account has been created.';
$lang['message_account_created_password'] = 'Your randomly generated password is';
$lang['message_account_created'] = 'Your account has been created. Please check your email for login information.';
$lang['message_action_cancelled'] = 'Action Cancelled';
$lang['message_all_actions_successfull'] = 'All actions completed successfully';
$lang['message_an_email_has_been_sent'] = 'An email has been sent to the email address on file with a link that must be followed in order to reset the password.';
$lang['message_anonymous_view'] = 'You have been switched to anonymous view mode';
$lang['message_are_you_sure_remove'] = 'Are you sure you want to remove this?';
$lang['message_authorized'] = 'Authorized';
$lang['message_category_successfully_added'] = 'Category successfully added';
$lang['message_category_successfully_deleted'] = 'Category successfully deleted';
$lang['message_category_successfully_updated'] = 'Category successfully updated';
$lang['message_click_to_checkout_document'] = 'Click to check out the selected document and begin downloading it to your local workstation';
$lang['message_current'] = 'Current';
$lang['message_datadir_problem'] = 'There is a problem with your dataDir. Check to make sure it exists and is writeable';
$lang['message_department_successfully_added'] = 'Department successfully added';
$lang['message_department_successfully_updated'] = 'Department successfully updated';
$lang['message_directory_creation_failed'] = 'Directory Creation Failed';
$lang['message_document_added'] = 'Document successfully added';
$lang['message_document_checked_in'] = 'Document successfully checked in';
$lang['message_document_checked_out_to_you'] = 'Documents currently checked out by you';
$lang['message_document_has_been_archived'] = 'Document has been archived';
$lang['message_documents_expired'] = 'Documents expired';
$lang['message_documents_rejected'] = 'Documents rejected';
$lang['message_document_successfully_deleted'] = 'Document successfully deleted';
$lang['message_documents_waiting'] = 'Documents waiting to be reviewed';
$lang['message_error_performing_action'] = 'There was an error performing the request action';
$lang['message_file_authorized'] = 'File authorization completed successfully';
$lang['message_file_does_not_exist'] = 'File does not exist or there is a problem with the file.';
$lang['message_file_expired'] = 'File Expired';
$lang['message_file_rejected'] = 'File rejection completed successfully';
$lang['message_folder_error_check'] = 'Folder Error. Check Last Message in status bar for details.';
$lang['message_folder_perms_error'] = 'Folder Permissions Error:';
$lang['message_for_further_assistance'] = 'for further assistance';
$lang['message_found_documents'] = 'found document(s)';
$lang['message_if_you_are_unable_to_view'] = 'If you are not able to do so for some reason, click <input type="submit" name="submit" value="Download"> to download the selected document and begin downloading it to your local workstation for local view.';
$lang['message_initial_import'] = 'Initial Import';
$lang['message_last_message'] = 'Last Message';
$lang['message_latest_version'] = 'Latest version';
$lang['message_no_author_comments_available'] = 'No author comments available';
$lang['message_no_description_available'] = 'No description available';
$lang['message_no_documents_checked_out'] = 'No documents are currently checked out to you.';
$lang['message_no_files_found'] = 'No Files Found';
$lang['message_no_information_available'] = 'No information available';
$lang['message_non_unique_account'] = 'Non-Unique account';
$lang['message_non_unique_key'] = 'Non-Unique key in database.';
$lang['message_nothing_to_do'] = 'Nothing to do';
$lang['message_not_writeable'] = 'Not Writeable!';
$lang['message_once_the_document_has_completed'] = 'Once the document has completed downloading, you may';
$lang['message_original_version'] = 'Original version';
$lang['message_please_email'] = 'Please email';
$lang['message_please_upload_valid_doc'] = 'Please upload a valid document';
$lang['message_record_exists'] = 'Record already exists. Try again with a different value.';
$lang['message_rejected'] = 'Rejected';
$lang['message_rejecting_files'] = 'Rejecting files last edited before';
$lang['message_reviewers_comments_re_rejection'] = 'Reviewers comments regarding rejection';
$lang['message_session_error'] = 'Session error. Please login again.';
$lang['message_set_your_new_password'] = 'Set your new password using the form below.';
$lang['message_sorry_demo_mode'] = 'Sorry, demo mode only, you can not do that!';
$lang['message_sorry_not_allowed'] = 'Sorry, you are not allowed do to that!';
$lang['message_that_filetype_not_supported'] = 'That file type is not currently supported.<p>Please upload a document conforming to any of the following file types or add the missing MIMETYPE to ';
$lang['message_the_code_you_are_using'] = 'The code you are trying to use to reset your password is no longer valid.  Please use this form to reset your password.';
$lang['message_the_file_is_too_large'] = 'The file is too large. Maximum size is';
$lang['message_there_was_an_error_loggin_you_in'] = 'There was an error loggin you in. Please try again.';
$lang['message_there_was_an_error_performing_the_action'] = 'There was an error performing the requested action.';
$lang['message_the_username_you_entered'] = 'The username you entered was not found in our system.  Contact us if you have forgotten your username.';
$lang['message_this_file_cannot_be_checked_in'] = 'This file cannot be checked in';
$lang['message_this_file_cannot_be_uploaded'] = 'This file cannot be uploaded properly';
$lang['message_this_operation_cannot_be_done_file'] = 'This operation cannot be done on this file';
$lang['message_this_operation_cannot_be_done_rev'] = 'This operation cannot be done to a revision of a file';
$lang['message_this_page_requires_root'] = 'This page requires root level permission';
$lang['message_this_site_has_high_security'] = 'This site has a high level of security and we cannot retrieve your password for you.  You can use this form to reset your password.  Enter your username and we will send an email to the email address on file with a link that you must follow to reset your password.  At that point you may set it to anything you wish.';
$lang['message_to_view_your_file'] = 'To view your file in a new window';
$lang['message_udf_successfully_added'] = 'User defined field successfully added';
$lang['message_udf_successfully_deleted'] = 'User defined field successfully deleted';
$lang['message_unable_to_determine_root'] = 'Unable to determine the root username. Please check your configuration.';
$lang['message_unable_to_find_file'] = 'Unable to find the requested file';
$lang['message_user_exists'] = 'That user already exists. Please <a href=\'signup.php\'>try again</a>';
$lang['message_user_successfully_added'] = 'User successfully added';
$lang['message_user_successfully_deleted'] = 'User successfully deleted';
$lang['message_user_successfully_updated'] = 'User successfully updated';
$lang['message_wrong_file_checkin'] = 'Wrong file! Please check in the right file.';
$lang['message_you_are_not_administrator'] = 'You are not an administrator';
$lang['message_you_did_not_enter_value'] = 'You did not enter a value!';
$lang['message_you_do_not_have_an_account'] = 'You do not currently have an account. Please contact the administrator to request one.';
$lang['message_you_must_assign_rights'] = 'You must assign view/modify rights to at least one user.';
$lang['message_your_password_has_been_changed'] = 'Your password has been changed.';

$lang['view'] = $lang['label_view'];
?>

I can help with Slovenian translation... But I was wondering, when will this then be ready for update, so that we could use it (our own language) and how will this work actually (internalization)? Thanks!


Re: Multi language - neilmcg - 07-19-2010

I will work on the Swedish Translation during August 2010.


Re: Multi language | German Localization (Deutsch de_DE) - bit2bit - 07-24-2010

Starting to prepare the german localization tonight. Update follows asap.


Re: Multi language - Borce - 07-26-2010

I start Translate in Macedonian Language.. I will end this today and i will post to you but i don't no how to activate language file.. My OpenDocMan is still in English Position... Please give me something like help...

This software is very nice... thanks a lot...


Re: Multi language - Stephen - 07-26-2010

You need to use the SVN version of opendocman, which is 1.2.6. You can find it here:

<!-- m --><a class="postlink" href="https://opendocman.svn.sourceforge.net/svnroot/opendocman/opendocman/trunk">https://opendocman.svn.sourceforge.net/ ... cman/trunk</a><!-- m -->


Re: Multi language - bit2bit - 07-29-2010

Ladies & Gentleman, the GERMAN LANGUAGE FILE (German Localization, de_DE) for ODM is finished. Enjoy!

@Stephen There is an grammatical error in the engl-lang-file on line#63:

Code:
line 63:
$lang['sincerly'] = 'Sincerly';            #wrong
$lang['sincerely'] = 'Sincerely';        #right

So; I've corrected this one in the german-lang-file, please do correct the engl-lang-file too, so the documents match. Thx.

Code:
<?php
// GERMAN LANGUAGE FILE
// (C) 2010 Stephen Lawrence Jr.
// Translated by: Martin Waiss
/*
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
*/
$lang = array();
global $lang;

//Login
$lang['anonymous_link'] = 'Freie Vorschau der öffentlichen Dokumente';
$lang['forgotpassword'] = 'Passwort vergessen?';
$lang['install_folder']  = 'Sicherheitswarnung: Nach dem Abschluß der Installation / Aktualisierung bitte vor der weiteren Benutzung den Ordner \'install\' entfernen.';
$lang['signup'] = 'Konto registrieren';
$lang['welcome'] = 'Willkommen bei OpenDocMan';
$lang['welcome2'] = 'Einfach einloggen und gleich mit den mächtigen Features für Dokumentaufbewahrung, Veröffentlichung und Versionierung loslegen.';
$lang['welcome_anonymous_title'] = 'OpenDocMan: Unbenannte Seite: Alle Anezigen';
$lang['welcome_anonymous_h1'] = 'OpenDocMan: Unbenannte Seite';

//GLOBAL TERMS
$lang['action'] = 'Aktion';
$lang['all'] = 'Alle';
$lang['anonymous'] = 'Unbennant';
$lang['author'] = 'Autor';
$lang['category'] = 'Kategorie';
$lang['choose'] = 'Auswählen';
$lang['date'] = 'Datum';
$lang['days'] = 'Tage';
$lang['department'] = 'Abteilung';
$lang['edit'] = 'Bearbeiten';
$lang['enter'] = 'Enter';
$lang['error'] = 'Fehler';
$lang['file'] = 'Datei';
$lang['help'] = 'Hilfe';
$lang['home'] = 'Home';
$lang['installer'] = 'Installer';
$lang['list'] = 'Liste';
$lang['login'] = 'Login';
$lang['logout'] = 'Logout';
$lang['new'] = 'Neu';
$lang['owner'] = 'Besitzer';
$lang['preferences'] = 'Einstellungen';
$lang['password'] = 'Passwort';
$lang['please'] = 'Bitte';
$lang['profile'] = 'Profil';
$lang['public'] = 'Öffentlich';
$lang['revision'] = 'Revision';
$lang['search'] = 'Suche';
$lang['select'] = 'Auswahl';
$lang['sincerely'] = 'Hochachtungsvoll';
$lang['submit'] = 'Absenden';
$lang['type'] = 'Typ / Art';
$lang['time'] = 'Zeit';
$lang['updated'] = 'Aktualisiert';
$lang['username'] = 'Benutzername';
$lang['users'] = 'Benutzer';
$lang['value'] = 'Wert';
$lang['view'] = 'Ansicht';

// Areas
$lang['area_add_new_category'] = 'Kategorie hinzufügen';
$lang['area_add_new_department'] = 'Abteilung hinzufügen';
$lang['area_add_new_file'] = 'Datei hinzufügen';
$lang['area_add_new_udf'] = 'Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen';
$lang['area_add_new_user'] = 'Benutzer hinzufügen';
$lang['area_admin'] = 'Administration';
$lang['area_check_in_file'] = 'Datei einchecken';
$lang['area_check_out_file'] = 'Datei auschecken';
$lang['area_choose_department'] = 'Abteilung wählen';
$lang['area_delete_category'] = 'Kategorie löschen';
$lang['area_deleted_files'] = 'Dateien Löschen';
$lang['area_department_information'] = 'Abteilung: Info';
$lang['area_display_category'] = 'Alle Dateien dieser Kategorie anzeigen';
$lang['area_document_listing'] = 'Dokumentverzeichnis';
$lang['area_file_delete'] = 'Datei löschen';
$lang['area_file_details'] = 'Dateidetails';
$lang['area_file_expiration'] = 'Dateiablaufdatum';
$lang['area_personal_profile'] = 'Persönliches Profil';
$lang['area_reset_password'] = 'Passwort zurücksetzen';
$lang['area_update_category'] = 'Kategorie aktualisieren';
$lang['area_update_department'] = 'Abteilung aktualisieren';
$lang['area_update_file'] = 'Datei aktualisieren';
$lang['area_view_category'] = 'Kategorie anzeigen';

// Buttons
$lang['button_add_category'] = 'Kategorie hinzufügen';
$lang['button_add_department'] = 'Abteilung hinzufügen';
$lang['button_add_document'] = 'Dokument hinzufügen';
$lang['button_authorize'] = 'Autorisieren';
$lang['button_back'] = 'Zurück';
$lang['button_cancel'] = 'Abbrechen';
$lang['button_check_in'] = 'Check-in';
$lang['button_clear_status'] = 'Status leeren';
$lang['button_click_here'] = 'Hier klicken';
$lang['button_continue'] = 'Weiter';
$lang['button_delete'] = 'Löschen';
$lang['button_delete_files'] = 'Dateien löschen';
$lang['button_display_category'] = 'Alle Dateien dieser Kategorie anzeigen';
$lang['button_modify_category'] = 'Kategorie bearbeiten';
$lang['button_modify_department'] = 'Abteilung bearbeiten';
$lang['button_reject'] = 'Zurückweisen';
$lang['button_reset'] = 'Zurücksetzen';
$lang['button_resubmit_for_review'] = 'Zur Nachprüfung einreichen';
$lang['button_save'] = 'Speichern';
$lang['button_undelete'] = 'Wiederherstellen';
$lang['button_update'] = 'Aktualisierung';
$lang['button_view_department'] = 'Abteilung anzeigen';
$lang['button_yes'] = 'Yes';

//Email
$lang['email_added_to_repository'] = 'zur Ablage hinzugefügt';
$lang['email_a_new_file_has_been_added'] = 'Datei wurde hinzugefügt';
$lang['email_a_new_file_has_been_rejected'] = 'Datei wurde zurückgewiesen';
$lang['email_automated_document_messenger'] = 'Automatisierte Dokumentbenachrichtigung';
$lang['email_because_you_did_not_revise'] = 'weil die Revision länger dauerte als';
$lang['email_comments_regarding_review'] = 'Kommentare zu Ihrer Dokumentrevision';
$lang['email_email_all_users'] = 'An alle Benutzer senden';
$lang['email_email_these_users'] = 'An folgende Benutzer senden';
$lang['email_email_whole_department'] = 'An die ganze Abteilung senden';
$lang['email_file_expired'] = 'Die Datei ist abgelaufen';
$lang['email_file_was_rejected_because'] = 'Ihre Datei wurde zurückgewiesen, weil die Revision länger dauerte als';
$lang['email_file_was_rejected_expired'] = 'Ihre Datei ist abgelaufen. Bitte aktualisieren Sie diese Datei so bald wie möglich. Bis dahin kann diese Datei nicht erreichbar sein.';
$lang['email_for_the_following_reasons'] = 'aus folgenden Gründen';
$lang['email_greeting'] = 'Sehr geehrter Autor';
$lang['email_i_would_like_to_inform'] = 'Ich möchte Sie darüber informieren';
$lang['email_note_to_authors'] = 'Notiz für Autor(en)';
$lang['email_revision_days'] = 'Maximale Tagesanzahl vor dem Ablauf des Dokuments:';
$lang['email_salute'] = 'Hochachtungsvoll';
$lang['email_someone_has_requested_password'] = 'Jemand hat um Passwortzurücksetzung angesucht. Wünschen Sie Ihr Passwort zurückzusetzen, folgen Sie dem unten angeführten Link. Andernfalls ignorieren Sie bitte diese Nachricht.';
$lang['email_status_expired'] = 'Status: Abgelaufen';
$lang['email_subject_review_status'] = 'Review-Status des Dokuments ';
$lang['email_subject'] = 'Betreff';
$lang['email_thank_you'] = 'Danke';
$lang['email_to'] = 'An';
$lang['email_was_declined_for_publishing_at'] = 'Zurückgewiesen vorm Veröffentlichen bei';
$lang['email_was_rejected_from_repository'] = 'Aus der Ablage entfernt';
$lang['email_you_can_now_login'] = 'Sie können sich jetzt auf dieser Seite mit Ihrem Konto einloggen';
$lang['email_your_account_created'] = 'Ihr Dokumentverwaltungskonto wurde erstellt um';
$lang['email_your_file_has_been_authorized'] = 'Datei wurde zur Publizierung akzeptiert';

// Labels
$lang['label_add'] = 'Hinzufügen';
$lang['label_admin'] = 'Administrator';
$lang['label_all_departments'] = 'Alle Abteilungen';
$lang['label_author'] = 'Autor';
$lang['label_browse_by'] = 'Gefiltert nach:';
$lang['label_case_sensitive'] = 'Groß/Kleinschreibung einhalten';
$lang['label_checked_out_files'] = 'Ausgecheckte Dateien';
$lang['label_check_expiration'] = 'Ablaufdatum überprüfen';
$lang['label_comment'] = 'Kommentar';
$lang['label_created_date'] = 'Termin erstellt';
$lang['label_default_for_unset'] = 'Voreinstellung für unbenannte Abteilungen';
$lang['label_delete'] = 'Löschen';
$lang['label_delete_undelete'] = 'Löschen / Wiederherstellen';
$lang['label_department_authority'] = 'Abteilungsleiter';
$lang['label_department'] = 'Abteilung';
$lang['label_department_to_modify'] = 'Abteilung zu bearbeiten';
$lang['label_description'] = 'Beschreibung';
$lang['label_display'] = 'Anzeige';
$lang['label_email_address'] = 'eMail-Adresse';
$lang['label_empty'] = 'Leer';
$lang['label_exact_phrase'] = 'Exakte Phrase';
$lang['label_example'] = 'Beispiel';
$lang['label_file_archive'] = 'Dateiarchiv';
$lang['label_file_category'] = 'Dateikategorie';
$lang['label_file_listing'] = 'Dateiliste';
$lang['label_file_location'] = 'Dateiposition';
$lang['label_file_maintenance'] = 'Dateipflege';
$lang['label_filename'] = 'Dateiname';
$lang['label_file_name'] = 'Datei Name';
$lang['label_first_name'] = 'Vorname';
$lang['label_forbidden'] = 'Gesperrt';
$lang['label_found_documents'] = 'gefundene Dokumente';
$lang['label_id'] = 'ID';
$lang['label_is_admin'] = 'Ist Administrator';
$lang['label_is_reviewer'] = 'Ist Rezensent';
$lang['label_last_name'] = 'Nachname';
$lang['label_moderation'] = 'Moderation';
$lang['label_modified_date'] = 'Datum geändert';
$lang['label_modify'] = 'Ändern';
$lang['label_name'] = 'Name';
$lang['label_new_password'] = 'Neues Passwort';
$lang['label_next'] = 'Weiter';
$lang['label_note_for_revision_log'] = 'Revisionsprotokoll-Notiz';
$lang['label_page'] = 'Seite';
$lang['label_phone_number'] = 'Telefonnummer';
$lang['label_prev'] = 'Zurück';
$lang['label_read'] = 'Lesen';
$lang['label_rejected_files'] = 'Zurückgewiesene Dateien';
$lang['label_rejections'] = 'Zurückweisungen';
$lang['label_reviewer_for'] = 'Abteilungsrezensent für';
$lang['label_reviewer'] = 'Rezensent';
$lang['label_reviews'] = 'Rezensionen';
$lang['label_rights'] = 'Berechtigungen';
$lang['label_run_expiration'] = 'Dateiverfallwerkzeug starten';
$lang['label_search_term'] = 'Suchbegriff';
$lang['label_select_a_department'] = 'Abteilung auswählen';
$lang['label_select_departments'] = 'Abteilungen auswählen';
$lang['label_select_one'] = 'Eins auswählen';
$lang['label_size'] = 'Größe';
$lang['label_specific_permissions'] = 'Besondere Benutzerberechtigungen (ctrl-click oder cmd-click drücken)';
$lang['label_status'] = 'Status';
$lang['label_update'] = 'Aktualisierung';
$lang['label_user_defined_fields'] = 'Benutzerdefinierte Felder';
$lang['label_user_defined_field'] = 'Benutzerdefiniertes Feld';
$lang['label_users_in_department'] = 'Benutzer dieser Abteilung';
$lang['label_user'] = 'Benutzer';
$lang['label_view'] = 'Ansicht';

// Messages
$lang['message_account_created_add_user'] = 'Ihr Konto wurde erstellt';
$lang['message_account_created_password'] = 'Ihr automatisch generiertes Passwort lautet';
$lang['message_account_created'] = 'Ihr Konto wurde erstellt. Ihre Logindaten werden Ihnen per eMail zugestellt.';
$lang['message_action_cancelled'] = 'Aktion abgebrochen';
$lang['message_all_actions_successfull'] = 'Alle Aktionen erfolgreich abgeschlossen';
$lang['message_an_email_has_been_sent'] = 'Um das Passwort zurückzusetzen, folgen Sie dem Ihnen per eMail zugestellten Link.';
$lang['message_anonymous_view'] = 'Ansicht ins Anonym-Modus umgeschalten.';
$lang['message_are_you_sure_remove'] = 'Sind Sie sicher, Sie möchten mit dem Löschen wie folgt fortfahren?';
$lang['message_authorized'] = 'Autorisiert';
$lang['message_category_successfully_added'] = 'Kategorie erfolgreich hinzugefügt';
$lang['message_category_successfully_deleted'] = 'Kategorie erfolgreich gelöscht';
$lang['message_category_successfully_updated'] = 'Kategorie erfolgreich aktualisiert';
$lang['message_click_to_checkout_document'] = 'Mit Klick wird das ausgewählte Dokument ausgecheckt und der Download gestartet';
$lang['message_current'] = 'Aktuell';
$lang['message_datadir_problem'] = 'Es gibt ein Problem mit Ihrer dataDir. Überprüfen Sie bitte, ob diese existiert und schreibbar ist';
$lang['message_department_successfully_added'] = 'Abteilung erfolgreich hinzugefügt';
$lang['message_department_successfully_updated'] = 'Abteilung erfolgreich aktualisiert';
$lang['message_directory_creation_failed'] = 'Verzeichniserstellung fehlgeschlagen';
$lang['message_document_added'] = 'Dokument erfolgreich hinzugefügt';
$lang['message_document_checked_in'] = 'Dokument erfolgreich eingecheckt';
$lang['message_document_checked_out_to_you'] = 'Ihre ausgecheckten Dokumente';
$lang['message_document_has_been_archived'] = 'Dokument wurde archiviert';
$lang['message_documents_expired'] = 'Abgelaufene Dokumente';
$lang['message_documents_rejected'] = 'Zurückgewiesene Dokumente';
$lang['message_document_successfully_deleted'] = 'Dokument erfolgreich gelöscht';
$lang['message_documents_waiting'] = 'Dokumente warten auf Rezension';
$lang['message_error_performing_action'] = 'Die angeforderte Aktion hat einen Fehler hervorgerufen';
$lang['message_file_authorized'] = 'Dateiautorisierung erfolgreich abgeschlossen';
$lang['message_file_does_not_exist'] = 'Diese Datei existiert nicht oder ist beschädigt';
$lang['message_file_expired'] = 'Datei abgelaufen';
$lang['message_file_rejected'] = 'Datei erfolgreich zurückgewiesen';
$lang['message_folder_error_check'] = 'Ordnerfehler: Details entnehmen Sie bitte der Statusbarnachricht';
$lang['message_folder_perms_error'] = 'Keine Berechtigung für diesen Ordner:';
$lang['message_for_further_assistance'] = 'für weitere Unterstützung';
$lang['message_found_documents'] = 'Dokumente gefunden';
$lang['message_if_you_are_unable_to_view'] = 'Ist dies nicht möglich, klicken Sie hier <input type="submit" name="submit" value="Download"> um den Download des ausgewählten Dokuments zu starten.';
$lang['message_initial_import'] = 'Erstimport';
$lang['message_last_message'] = 'Aktuelle Nachricht';
$lang['message_latest_version'] = 'Aktuelle Version';
$lang['message_no_author_comments_available'] = 'Keine Autorenkommentare verfügbar';
$lang['message_no_description_available'] = 'Keine Beschreibung verfügbar';
$lang['message_no_documents_checked_out'] = 'Sie haben aktuell keine Dokumente ausgecheckt.';
$lang['message_no_files_found'] = 'Keine Dateien gefunden';
$lang['message_no_information_available'] = 'Keine Information verfügbar';
$lang['message_non_unique_account'] = 'Dieser Kontoname besteht bereits';
$lang['message_non_unique_key'] = 'Datenbankschlüssel nicht eindeutig.';
$lang['message_nothing_to_do'] = 'Keine Aufgaben';
$lang['message_not_writeable'] = 'Nicht schreibbar!';
$lang['message_once_the_document_has_completed'] = 'Gleich nach dem Downloadabschluss geht es weiter';
$lang['message_original_version'] = 'Ursprüngliche Version (Original)';
$lang['message_please_email'] = 'Senden sie eMail an';
$lang['message_please_upload_valid_doc'] = 'Kein valides Dokument zum Upload';
$lang['message_record_exists'] = 'Eintrag bereits vorhanden. Versuchen Sie es nochmals mit einem anderen Wert';
$lang['message_rejected'] = 'Zurückgewiesen';
$lang['message_rejecting_files'] = 'Es werden Dateien zurückgewiesen, deren letzte Bearbeitung länger zurückliegt als';
$lang['message_reviewers_comments_re_rejection'] = 'Kommentar des Rezensenten bezüglich Zurückweisung';
$lang['message_session_error'] = 'Sitzung abgelaufen. Bitte melden Sie sich erneut an.';
$lang['message_set_your_new_password'] = 'Neues Passwort im unten angeführten Formular eintragen.';
$lang['message_sorry_demo_mode'] = 'Im Demo-Modus nicht möglich!';
$lang['message_sorry_not_allowed'] = 'Keine Berechtigung für diese Aktion!';
$lang['message_that_filetype_not_supported'] = 'Diese Dateiart wird aktuell nicht unterstützt.<p>Laden Sie bitte das Dokument in einer der konformen Dateiarten oder fügen Sie den fehlenden MIMETYPE hinzu. ';
$lang['message_the_code_you_are_using'] = 'Dieser Schlüssel ist abgelaufen. Benutzen Sie folgendes Formular für die Passwortzurücksetzung.';
$lang['message_the_file_is_too_large'] = 'Erlaubte Dateigröße überschritten. Maximale Größe beträgt';
$lang['message_there_was_an_error_loggin_you_in'] = 'Fehler bei der Anmeldung. Bitte versuchen Sie es erneut';
$lang['message_there_was_an_error_performing_the_action'] = 'Angeforderte Aktion hat einen Fehler hervorgerufen.';
$lang['message_the_username_you_entered'] = 'Dieser Benutzername stimmt mit keinem Konto überein. Wenden Sie sich an unser Support, wenn Sie Unterstützung brauchen.';
$lang['message_this_file_cannot_be_checked_in'] = 'Datei-Check-in nicht möglich';
$lang['message_this_file_cannot_be_uploaded'] = 'Diese Datei kann nicht hochgeladen werden';
$lang['message_this_operation_cannot_be_done_file'] = 'Aktion für diese Datei nicht erlaubt';
$lang['message_this_operation_cannot_be_done_rev'] = 'Aktion für diese Dateirezension nicht erlaubt';
$lang['message_this_page_requires_root'] = 'Keine Berechtigung um diese Seite anzuzeigen';
$lang['message_this_site_has_high_security'] = 'Aktuelle Sicherheitsauflagen ermöglichen uns keine solche Passwortabfragen. Zum Zurücksetzen Ihres Passworts geben Sie Ihren Benutzernamen im Formular unten ein und folgen Sie den per eMail zugestellten Anweisungen. Sie können Ihr Passwort beliebig setzen.';
$lang['message_to_view_your_file'] = 'Datei im neuen Fenster anzeigen';
$lang['message_udf_successfully_added'] = 'Benutzerdefiniertes Feld erfolgreich hinzugefügt';
$lang['message_udf_successfully_deleted'] = 'Benutzerdefiniertes Feld erfolgreich gelöscht';
$lang['message_unable_to_determine_root'] = 'Root-Benutzername kann nicht ermittelt werden. Überprüfen Sie bitte die Einstellungen.';
$lang['message_unable_to_find_file'] = 'Angeforderte Datei nicht gefunden';
$lang['message_user_exists'] = 'Benutzername bereits registriert. Versuchen Sie <a href=\'signup.php\'>bitte erneut</a>';
$lang['message_user_successfully_added'] = 'Benutzer erfolgreich hinzugefügt';
$lang['message_user_successfully_deleted'] = 'Benutzer erfolgreich gelöscht';
$lang['message_user_successfully_updated'] = 'Benutzer erfolgreich aktualisiert';
$lang['message_wrong_file_checkin'] = 'Falsche Datei. Bitte die richtige Datei einchecken.';
$lang['message_you_are_not_administrator'] = 'Sie haben keine Administratorrechte';
$lang['message_you_did_not_enter_value'] = 'Kein Wert eingegeben!';
$lang['message_you_do_not_have_an_account'] = 'Sie besitzen aktuell kein Konto. Bitte kontaktieren Sie den Administrator.';
$lang['message_you_must_assign_rights'] = 'Zumindest einem Benutzer müssen Berechtigungen erteilt werden.';
$lang['message_your_password_has_been_changed'] = 'Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert.';

$lang['view'] = $lang['label_view'];

NOTE: In German, there are two forms of addressing people:

a) Polite (Sie-Form): official and very polite
b) Peers (Du-Form): for peers-communication, not so official, but used as well

For the first, I've translated the File into the Polite-Form (used by the most of CM-, DM- and other management systems in germ. lang); if you wish to get the other one as well - to let users choose, which one they prefer to use - just let me know. Thx!


Re: Multi language - Stephen - 07-29-2010

Thanks for the german translation. I have updated the SVN with the changes.


Re: Multi language Danish - runeterkel3 - 08-26-2010

Hi
Here is a Danish version of the language file, I will probably make some changes to it when I have seen the whole system through, find some better explanatory texts to functions. Should I possibly created a Danish help file? So when you choose Danish language it uses also a Danish help file.
Fine DM system hope there are many people who will use it, and it will be interesting to follow the evolution of the system.

Greetings from a new Danish user
/ Rune

Code:
<?php
//DANISH LANGUAGE FILE
// (C) 2010 Stephen Lawrence Jr.
// Translated by: Rune Terkel Jørgensen Ver 1.0 26 Aug. 2010
/*
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
*/
$lang = array();
global $lang;

//Login
$lang['anonymous_link'] = 'Klik her for at se offentlige filer anonymt';
$lang['forgotpassword'] = 'Glemt dit password?';
$lang['install_folder']  = 'Sikkerheds advarsel: Hvis du allerede har installeret/opdateret bør du fjerne \'install\' mappen før du fortsætter';
$lang['signup'] = 'Opret en bruger';
$lang['welcome'] = 'Velkommen til OpenDocMan';
$lang['welcome2'] = 'Log ind for at benytte  systemets kraftfulde arkivering udgivelse og revisions kontrol.';
$lang['welcome_anonymous_title'] = 'OpenDocMan Anonyme Side: List Alle';
$lang['welcome_anonymous_h1'] = 'OpenDocMan Anonyme Side';

//GLOBAL TERMS
$lang['action'] = 'Handling';
$lang['all'] = 'Alle';
$lang['anonymous'] = 'Anonyme';
$lang['author'] = 'Forfatter';
$lang['category'] = 'Kattegori';
$lang['choose'] = 'Vælg';
$lang['date'] = 'Dato';
$lang['days'] = 'dage';
$lang['department'] = 'Afdeling';
$lang['edit'] = 'Rediger';
$lang['enter'] = 'Enter';
$lang['error'] = 'Fejl';
$lang['file'] = 'Fil';
$lang['help'] = 'Hjælp';
$lang['home'] = 'Hjem';
$lang['installer'] = 'Installer';
$lang['list'] = 'Liste';
$lang['login'] = 'Log ind';
$lang['logout'] = 'Log ud';
$lang['new'] = 'Ny';
$lang['owner'] = 'Ejer';
$lang['preferences'] = 'Indstillinger';
$lang['password'] = 'Kodeord';
$lang['please'] = 'Tak';
$lang['profile'] = 'Profil';
$lang['public'] = 'Offentlig';
$lang['revision'] = 'Revision';
$lang['search'] = 'Søge';
$lang['select'] = 'Vælge';
$lang['sincerly'] = 'Hilsen';
$lang['submit'] = 'Indsende';
$lang['time'] = 'Tid';
$lang['type'] = 'Type';
$lang['updated'] = 'Opdateret';
$lang['username'] = 'Brugernavn';
$lang['users'] = 'Brugere';
$lang['value'] = 'Værdi';
$lang['view'] = 'Se';

// Areas
$lang['area_add_new_category'] = 'Tilføj ny kategori';
$lang['area_add_new_department'] = 'Tilføj ny afdeling';
$lang['area_add_new_file'] = 'Tilføj ny fil';
$lang['area_add_new_udf'] = 'Tilføj ny brugerdefineret felt';
$lang['area_add_new_user'] = 'Tilføj ny bruger';
$lang['area_admin'] = 'Administration';
$lang['area_check_in_file'] = 'Aflevere redigeret fil';
$lang['area_check_out_file'] = 'Hente fil til redigering';
$lang['area_choose_department'] = 'Vælg afdeling';
$lang['area_delete_category'] = 'Slet kategori';
$lang['area_deleted_files'] = 'Slettet filer';
$lang['area_department_information'] = 'Afdelings information';
$lang['area_display_category'] = 'Vis alle filer i denne kategori';
$lang['area_document_listing'] = 'Dokument liste';
$lang['area_file_delete'] = 'Slet fil';
$lang['area_file_details'] = 'Fil detaljer';
$lang['area_file_expiration'] = 'Fil udløbsdato';
$lang['area_personal_profile'] = 'Personlig profil';
$lang['area_reset_password'] = 'Nulstil kodeord';
$lang['area_update_category'] = 'Opdater kategori';
$lang['area_update_department'] = 'Opdater afdeling';
$lang['area_update_file'] = 'Updater Fil';
$lang['area_view_category'] = 'Se Kategori';

// Buttons
$lang['button_add_category'] = 'Tilføj Kategori';
$lang['button_add_department'] = 'Tilføj afdeling';
$lang['button_add_document'] = 'Tilføj dokument';
$lang['button_authorize'] = 'Godkend';
$lang['button_back'] = 'Tilbage';
$lang['button_cancel'] = 'Afbryde';
$lang['button_check_in'] = 'Aflever';
$lang['button_clear_status'] = 'Rens Status';
$lang['button_click_here'] = 'Klik her';
$lang['button_continue'] = 'Fortsæt';
$lang['button_delete'] = 'Slet';
$lang['button_delete_files'] = 'Slette Filer';
$lang['button_display_category'] = 'Vis Alle Filer I Denne Kategori';
$lang['button_modify_category'] = 'Ændre Kategori';
$lang['button_modify_department'] = 'Ændre Afdeling';
$lang['button_reject'] = 'Afvis';
$lang['button_reset'] = 'Nulstil';
$lang['button_resubmit_for_review'] = 'Gendindsend Til Gennemsyn';
$lang['button_save'] = 'Gem';
$lang['button_undelete'] = 'Gendanne';
$lang['button_update'] = 'Opdatere';
$lang['button_view_department'] = 'Se Afdeling';
$lang['button_yes'] = 'Ja';

//Email
$lang['email_added_to_repository'] = 'tilføje til Journalsystem';
$lang['email_a_new_file_has_been_added'] = 'En Ny Fil Er Blevet Tilføjet';
$lang['email_a_new_file_has_been_rejected'] = 'En Ny Fil Er Blevet Afvist';
$lang['email_automated_document_messenger'] = 'Automatisk Dokument Meddelse';
$lang['email_because_you_did_not_revise'] = 'fordi du ikke reviderede det for mere end';
$lang['email_comments_regarding_review'] = 'Komentar vedrørende den gennem syn af dokumentet';
$lang['email_email_all_users'] = 'E-post til alle brugere';
$lang['email_email_these_users'] = 'E-post disse brugere';
$lang['email_email_whole_department'] = 'E-post til hele afdelingen';
$lang['email_file_expired'] = 'En fil er udløbet';
$lang['email_file_was_rejected_because'] = 'Din fil er afvist fordi du ikke reviderede den for mere end';
$lang['email_file_was_rejected_expired'] = 'Din fil er udløbet. Vær venlig at opdatere filen så hurtigt som muligt.
Din fil kan være utilgængelig indtil da.';
$lang['email_for_the_following_reasons'] = 'for følgende grunde';
$lang['email_greeting'] = 'Kære forfatter';
$lang['email_i_would_like_to_inform'] = 'Jeg vil gerne informere dig om følgende';
$lang['email_note_to_authors'] = 'Note til Forfatter';
$lang['email_revision_days'] = 'Maksimum antal dage før udløbet:';
$lang['email_salute'] = 'Kære';
$lang['email_someone_has_requested_password'] = 'Nogen har forespurgt om nulstilling af kodeord. Hvis du ønsker at nulstille kodeord vær venlig at bruge understående link. Hvis du ikke ønsker at nulstille kodeord skal du ikke foretage dig noget andet end at slette denne epost.';
$lang['email_status_expired'] = 'Status: Udløbet';
$lang['email_subject_review_status'] = 'Gennemse status for dokumentet ';
$lang['email_subject'] = 'Emne';
$lang['email_thank_you'] = 'Tak';
$lang['email_to'] = 'Til';
$lang['email_was_declined_for_publishing_at'] = 'blev afvist til udgivelse på';
$lang['email_was_rejected_from_repository'] = 'blev afvist i journaliserings systemet';
$lang['email_you_can_now_login'] = 'Du kan ikke logge ind til din konto på denne side';
$lang['email_your_account_created'] = 'din dokument hånterings konto var oprettet på';
$lang['email_your_file_has_been_authorized'] = 'Din fil er blevet godkent til journalisering';

// Labels
$lang['label_add'] = 'Tilføje';
$lang['label_admin'] = 'Admin';
$lang['label_all_departments'] = 'Alle Afdelinger';
$lang['label_author'] = 'Forfatter';
$lang['label_browse_by'] = 'Filtrer vedhjælp af:';
$lang['label_case_sensitive'] = 'Små og store bogstavs følsom';
$lang['label_checked_out_files'] = 'Udleverede filer til redigering';
$lang['label_check_expiration'] = 'Chek Udløb';
$lang['label_comment'] = 'Kommentar';
$lang['label_created_date'] = 'Dato For Oprettelse';
$lang['label_default_for_unset'] = 'Standard indstillinger for ingen valg af afdeling';
$lang['label_delete'] = 'Slette';
$lang['label_delete_undelete'] = 'Slette/Gendskabe';
$lang['label_department_authority'] = 'Afdelings Myndighed';
$lang['label_department'] = 'Afdeling';
$lang['label_department_to_modify'] = 'Afdeling der skal ændres';
$lang['label_description'] = 'Beskrivelse';
$lang['label_display'] = 'Display';
$lang['label_email_address'] = 'E-Post Adresser';
$lang['label_empty'] = 'Tom';
$lang['label_exact_phrase'] = 'Nøjagtig Sætning';
$lang['label_example'] = 'Eksempel';
$lang['label_file_archive'] = 'Fil Arkiv';
$lang['label_file_category'] = 'Fil Kategori';
$lang['label_file_listing'] = 'Fil Liste';
$lang['label_file_location'] = 'Fil Lokation';
$lang['label_file_maintenance'] = 'Fil Vedligeholdelse';
$lang['label_filename'] = 'Filnavn';
$lang['label_file_name'] = 'Fil Navn';
$lang['label_first_name'] = 'Fornavn';
$lang['label_forbidden'] = 'Forbudt';
$lang['label_found_documents'] = 'fundet dokument(er)';
$lang['label_id'] = 'ID';
$lang['label_is_admin'] = 'Er Admin';
$lang['label_is_reviewer'] = 'Er Revisor';
$lang['label_last_name'] = 'Efternavn';
$lang['label_moderation'] = 'Moderering';
$lang['label_modified_date'] = 'Ændrings Dato';
$lang['label_modify'] = 'Ændre';
$lang['label_name'] = 'Navn';
$lang['label_new_password'] = 'Nyt Kodeord';
$lang['label_next'] = 'Næste';
$lang['label_note_for_revision_log'] = 'Note for revisions log';
$lang['label_page'] = 'Side';
$lang['label_phone_number'] = 'Telefon nummer';
$lang['label_prev'] = 'Forrige';
$lang['label_read'] = 'Læs';
$lang['label_rejected_files'] = 'Afvis Filer';
$lang['label_rejections'] = 'Afvisninger';
$lang['label_reviewer_for'] = 'Afdelings moderator for';
$lang['label_reviewer'] = 'Moderator';
$lang['label_reviews'] = 'Gennemsyn';
$lang['label_rights'] = 'Rettigheder';
$lang['label_run_expiration'] = 'Køre Udløbs Tilbehørs Program';
$lang['label_search_term'] = 'Søge term';
$lang['label_select_a_department'] = 'Vælg en afdeling';
$lang['label_select_departments'] = 'Vælg afdelinger';
$lang['label_select_one'] = 'Vælg en';
$lang['label_size'] = 'Størrelse';
$lang['label_specific_permissions'] = 'Specifikke Bruger Tilladelser (brug ctrl-Klik eller cmd-klik)';
$lang['label_status'] = 'Status';
$lang['label_update'] = 'Opdatere';
$lang['label_user_defined_fields'] = 'Bruger Definerede Felter';
$lang['label_user_defined_field'] = 'Bruger Defineret Felt';
$lang['label_users_in_department'] = 'Brugere i denne afdeling';
$lang['label_user'] = 'Bruger';
$lang['label_view'] = 'Se';

// Messages
$lang['message_account_created_add_user'] = 'Din konto er oprettet.';
$lang['message_account_created_password'] = 'Dit tilfældige genererede kodeord er';
$lang['message_account_created'] = 'Din konto er oprettet. Vær venlig at se i din post for login informationer.';
$lang['message_action_cancelled'] = 'Handling Afbrudt';
$lang['message_all_actions_successfull'] = 'Alle handlinger udført med succes';
$lang['message_an_email_has_been_sent'] = 'En post er sendt til din post adresse med et link der skal følges for at danne et nyt kodeord.';
$lang['message_anonymous_view'] = 'Du er blevet flyttet til anonym gennemsyns metode';
$lang['message_are_you_sure_remove'] = 'Er du sikker på at du ønsker at fjerne denne?';
$lang['message_authorized'] = 'Godkendt';
$lang['message_category_successfully_added'] = 'Kategori successfuld tilføjet';
$lang['message_category_successfully_deleted'] = 'Kategori successfuld slettet';
$lang['message_category_successfully_updated'] = 'Kategori successfuld opdateret';
$lang['message_click_to_checkout_document'] = 'Klik for at hente de valgte dokumenter til lokal redigering på din arbejdsstation';
$lang['message_current'] = 'Nuværende';
$lang['message_datadir_problem'] = 'Der er et problem med dit data bibliotek, chek det for at være sikker på at det eksister og er skrivebar';
$lang['message_department_successfully_added'] = 'Afdeling successfuld tilføjet';
$lang['message_department_successfully_updated'] = 'Afdeling successfuld opdateret';
$lang['message_directory_creation_failed'] = 'Biblioteks oprettelse fejlede';
$lang['message_document_added'] = 'Dokument successfuld tilføjet';
$lang['message_document_checked_in'] = 'Dokument successfuld afleveret til journaliserings systemet';
$lang['message_document_checked_out_to_you'] = 'Dokument er i øjeblikket udlånt til dig';
$lang['message_document_has_been_archived'] = 'Dokument er blevet arkiveret';
$lang['message_documents_expired'] = 'Dokument udløbet';
$lang['message_documents_rejected'] = 'Dokument afvist';
$lang['message_document_successfully_deleted'] = 'Dokument successfuld slettet';
$lang['message_documents_waiting'] = 'Dokumenter der venter på gennemsyn';
$lang['message_error_performing_action'] = 'Der opstod en fejl i udførelsen af den valgte handling';
$lang['message_file_authorized'] = 'Fil File tilladelse udført successfuld';
$lang['message_file_does_not_exist'] = 'Filen eksister ikke eller der er et problem med din fil.';
$lang['message_file_expired'] = 'Fil udløbet';
$lang['message_file_rejected'] = 'Fil afvisning udført successfuld';
$lang['message_folder_error_check'] = 'Biblioteks fejl. Ckek sidste besked i status linien for detaljer.';
$lang['message_folder_perms_error'] = 'Biblioteks tilladelse fejl:';
$lang['message_for_further_assistance'] = 'for yderligere hjælp';
$lang['message_found_documents'] = 'fundet dokument(er)';
$lang['message_if_you_are_unable_to_view'] = 'Hvis du ikke har mulighed for at gøre sådanne, klik <input type="submit" name="submit" value="Download"> for at hente de valgte dokumenter til gennemsyn på din lokale arbejdsstation.';
$lang['message_initial_import'] = 'Førstegangs indlæsning';
$lang['message_last_message'] = 'Sidste Besked';
$lang['message_latest_version'] = 'Nyeste version';
$lang['message_no_author_comments_available'] = 'Ingen forfatter komentar tilgængelige';
$lang['message_no_description_available'] = 'Ingen beskrivelse tilgængelig';
$lang['message_no_documents_checked_out'] = 'Ingen dokumenter er i øjeblikket udlånt til dig.';
$lang['message_no_files_found'] = 'Ingen filer fundet';
$lang['message_no_information_available'] = 'Ingen information tilgængelig';
$lang['message_non_unique_account'] = 'En ikke unik konto';
$lang['message_non_unique_key'] = 'En ikke unik nøgle i databasen.';
$lang['message_nothing_to_do'] = 'Ingenting til udførsel';
$lang['message_not_writeable'] = 'Ikke skrivebar!';
$lang['message_once_the_document_has_completed'] = 'Når dokumentet er færdig med at blive overført, må du';
$lang['message_original_version'] = 'Original version';
$lang['message_please_email'] = 'Epost tak';
$lang['message_please_upload_valid_doc'] = 'Vær venlig at sende et gyldigt dokument';
$lang['message_record_exists'] = 'Post eksister allerede. Vær venlig at prøve med en anden værdi.';
$lang['message_rejected'] = 'Afvist';
$lang['message_rejecting_files'] = 'Afviste filer sidste redigering';
$lang['message_reviewers_comments_re_rejection'] = 'Moderators kommentar vedrørende afvisning af dokument';
$lang['message_session_error'] = 'Sessions fejl. Vær venlig at logge på igen.';
$lang['message_set_your_new_password'] = 'Vælg dit nye kodeord ved at bruge den nederstående formular.';
$lang['message_sorry_demo_mode'] = 'Beklager, der køres i demo tilstand, du kan ikke udføre det valgte!';
$lang['message_sorry_not_allowed'] = 'Beklager, men du har ikke tilladelse til det!';
$lang['message_that_filetype_not_supported'] = 'Denne filtype er ikke tilladt eller understøttet.<p>Vær venlig at sende et dokument med følgende filtyper eller få tilføjet typen til systemet ';
$lang['message_the_code_you_are_using'] = 'Koden du prøver at nulstille dit kodeord med er ikke gyldig længere. Vær venlig at benytte denne formular for at nulstille dit kodeord.';
$lang['message_the_file_is_too_large'] = 'Størrelsen på filen er for stor. Den største filtype der er tilladt er';
$lang['message_there_was_an_error_loggin_you_in'] = 'Der var en fejl med at tilkoble dig på systemet, Vær venlig at prøve igen.';
$lang['message_there_was_an_error_performing_the_action'] = 'Der opstod en fejl med at udføre den valgte handling.';
$lang['message_the_username_you_entered'] = 'Det brugte brugernavn som du skrev er ikke fundet i systemet.  Kontakt os hvis du har gelmt dit bruger navn.';
$lang['message_this_file_cannot_be_checked_in'] = 'Denne fil kan ikke afleveres korrekt';
$lang['message_this_file_cannot_be_uploaded'] = 'Denne fil kan ikke sendes korrekt';
$lang['message_this_operation_cannot_be_done_file'] = 'Handlingen kan ikke udføres på denne fil';
$lang['message_this_operation_cannot_be_done_rev'] = 'Denne handling kan ikke udføres på en revisions fil';
$lang['message_this_page_requires_root'] = 'Denne side kræver administrator/Rod tilladelser';
$lang['message_this_site_has_high_security'] = 'Denne side har en høj standard af sikkerhed, og vi kan ikke genskabe dit kodeord for dig.  Brug denne formular for at lave et nyt kodeord.  Indtast dit brugernavn og vi vil sende en epost til den epost adresse du opgav da bruger kontoen blev oprettet, der i  vil der være en genvej du skal følge for at fÃ¥ et nyt kodeord.  PÃ¥ dette tidspunkt mÃ¥ du selv vælge det nye kodeord du vil bruge.';
$lang['message_to_view_your_file'] = 'For at se filen i et nyt vindue';
$lang['message_udf_successfully_added'] = 'Bruger defineret felt successfuld tilføjet';
$lang['message_udf_successfully_deleted'] ='Bruger defineret felt successfuld slettet';
$lang['message_unable_to_determine_root'] = 'Ikke muligt at bestemme Rod brugernavnet. Vær venlig at chekke din konfiguration.';
$lang['message_unable_to_find_file'] = 'Ikke muligt at finde den forspurgte fil';
$lang['message_user_exists'] = 'Denne bruger eksister allerede. Vær venlig <a href=\'signup.php\'>at prøve igen</a>';
$lang['message_user_successfully_added'] = 'Bruger successfuld tilføjet';
$lang['message_user_successfully_deleted'] = 'Bruger successfuld slettet';
$lang['message_user_successfully_updated'] = 'Bruger successfully opdateret';
$lang['message_wrong_file_checkin'] = 'Forkert fil! Vær venlig at aflevere den rigtige fil.';
$lang['message_you_are_not_administrator'] = 'Du er ikke administrator';
$lang['message_you_did_not_enter_value'] = 'Du indtastede ikke en værdi!';
$lang['message_you_do_not_have_an_account'] = 'Du har ikke nogen gyldig konto. Kontakt venligst administratoren for at få en.';
$lang['message_you_must_assign_rights'] = 'Du må læse/ændre rettigheder til mindst en bruger.';
$lang['message_your_password_has_been_changed'] = 'Dit kodeord er blevet ændret.';

$lang['view'] = $lang['label_view'];
?>Re: Multi language - Polish translation file - nr10232 - 09-07-2010

I pasted it below, because i couldn't upload *.php file.
Code:
<?php
//POLISH LANGUAGE FILE
// (C) 2010 Stephen Lawrence Jr.
// Translated by: Krzysiek Brej
/*
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
*/
$lang = array();
global $lang;

//Login
$lang['anonymous_link'] = 'Kliknij tutaj aby obejrzeć upublicznione pliki anonimowo';
$lang['forgotpassword'] = 'Zapomniałeś hasła?';
$lang['install_folder']  = 'Informacja Bezpieczeństwa: Jeśli dokonałeś już instalacji/zaktualizacji, proszę teraz usunąć katalog \'install\'.';
$lang['signup'] = 'Utwórz nowe konto';
$lang['welcome'] = 'Witany w systemie OpenDocMan';
$lang['welcome2'] = 'Zalogój się aby zacząć uzywać możliwości systemu w zakresie przechowywania, publikowania i kontroli wersji plików.';
$lang['welcome_anonymous_title'] = 'Strona anonimowa OpenDocMan : wyświetl wszystko';
$lang['welcome_anonymous_h1'] = 'Strona anonimowa OpenDocMan';

//GLOBAL TERMS
$lang['action'] = 'Akcja';
$lang['all'] = 'wszystko';
$lang['anonymous'] = 'anonimowy';
$lang['author'] = 'autor';
$lang['category'] = 'Kategoria';
$lang['choose'] = 'Wybierz';
$lang['date'] = 'Data';
$lang['days'] = 'dni';
$lang['department'] = 'Departament';
$lang['edit'] = 'Edycja';
$lang['enter'] = 'Zatwierdź';
$lang['error'] = 'Błąd';
$lang['file'] = 'Plik';
$lang['help'] = 'Pomoc';
$lang['home'] = 'Strona główna';
$lang['installer'] = 'Instalator';
$lang['list'] = 'Wyświetl';
$lang['login'] = 'Logowanie';
$lang['logout'] = 'Wylogowanie';
$lang['new'] = 'Nowy';
$lang['owner'] = 'Własciciel';
$lang['preferences'] = 'Preferencje';
$lang['password'] = 'Hasło';
$lang['please'] = 'Proszę';
$lang['profile'] = 'Profil';
$lang['public'] = 'Publiczny';
$lang['revision'] = 'Wersja';
$lang['search'] = 'Szukaj';
$lang['select'] = 'Wybierz';
$lang['sincerely'] = 'Serdecznie';
$lang['submit'] = 'Wyślij';
$lang['time'] = 'Czas';
$lang['type'] = 'Typ';
$lang['updated'] = 'Niedatowany';
$lang['username'] = 'Nazwa użytkownika';
$lang['users'] = 'Użytkownicy';
$lang['value'] = 'Wartość';
$lang['view'] = 'Widok';

// Areas
$lang['area_add_new_category'] = 'Dodaj Nową Kategorię';
$lang['area_add_new_department'] = 'Dodaj Nowy Departament';
$lang['area_add_new_file'] = 'Dodaj Nowy Plik';
$lang['area_add_new_udf'] = 'Dodaj Nowe pole zdefiniowane przez użytkownika';
$lang['area_add_new_user'] = 'Dodaj Nowego Użytkownika';
$lang['area_admin'] = 'Administracja';
$lang['area_check_in_file'] = 'plik zgłoszony';
$lang['area_check_out_file'] = 'Sprawdzany plik';
$lang['area_choose_department'] = 'Wybierz Departament';
$lang['area_delete_category'] = 'Usuń kategorię';
$lang['area_deleted_files'] = 'Usuń Pliki';
$lang['area_department_information'] = 'Departament - informacje';
$lang['area_display_category'] = 'Wyświetl wszystkie pliki w kategorii';
$lang['area_document_listing'] = 'Listing Documentu';
$lang['area_file_delete'] = 'Usuń plik';
$lang['area_file_details'] = 'Szczegóły pliku';
$lang['area_file_expiration'] = 'Wygaśnięcie Pliku';
$lang['area_personal_profile'] = 'Profil Użytkownika';
$lang['area_reset_password'] = 'Resetuj Hasło';
$lang['area_update_category'] = 'Uaktualnij Kategorię';
$lang['area_update_department'] = 'Uaktualnij Departament';
$lang['area_update_file'] = 'Uaktualnij plik';
$lang['area_view_category'] = 'Przeglądaj Kategorię';

// Buttons
$lang['button_add_category'] = 'Dodaj Kategorię';
$lang['button_add_department'] = 'Dodaj Departament';
$lang['button_add_document'] = 'Dodaj Dokument';
$lang['button_authorize'] = 'Authoryzuj';
$lang['button_back'] = 'Cofnij';
$lang['button_cancel'] = 'Anuluj';
$lang['button_check_in'] = 'zgłoś';
$lang['button_clear_status'] = 'Wyczyśc Status';
$lang['button_click_here'] = 'Pliknij tutaj';
$lang['button_continue'] = 'Kontynuuj';
$lang['button_delete'] = 'Kasuj';
$lang['button_delete_files'] = 'Delete Files';
$lang['button_display_category'] = 'Wyświetl wszstkie pliki z tej kategorii';
$lang['button_modify_category'] = 'Modyfikuj Kategorię';
$lang['button_modify_department'] = 'Modyfikuj Departament';
$lang['button_reject'] = 'Odrzuć';
$lang['button_reset'] = 'Resetuj';
$lang['button_resubmit_for_review'] = 'Prześlij ponownie do recenzowania';
$lang['button_save'] = 'Zapisz';
$lang['button_undelete'] = 'Cofnij Kasowanie';
$lang['button_update'] = 'Aktualizuj';
$lang['button_view_department'] = 'Przejrzyj Departament';
$lang['button_yes'] = 'Tak';

//Email
$lang['email_added_to_repository'] = 'Dodane do repozytorium';
$lang['email_a_new_file_has_been_added'] = 'Nowy plik został dodany';
$lang['email_a_new_file_has_been_rejected'] = 'Nowy plik został odrzucony';
$lang['email_automated_document_messenger'] = 'Automatyczny posłaniec dokumentów';
$lang['email_because_you_did_not_revise'] = 'ponieważ plik nie został recenzowany przez więcej niż';
$lang['email_comments_regarding_review'] = 'Komentarze odnośnie twojego recenzowania dokumentu';
$lang['email_email_all_users'] = 'Wyslij E-mail do wszystkich użytkowników';
$lang['email_email_these_users'] = 'Wyslij E-mail do wybranych użytkowników';
$lang['email_email_whole_department'] = 'Wyslij E-mail do całego departamentu';
$lang['email_file_expired'] = 'Plik utracił ważność';
$lang['email_file_was_rejected_because'] = 'Twój plik został odrzócony ponieraż nie został przez ciebie przejrzany przez więcej niż';
$lang['email_file_was_rejected_expired'] = 'Twój Plik utracił ważność. Proszę zaktualizować plik najszybciej jak to możliwe. Do tego czasu plik będzie niedostępny.';
$lang['email_for_the_following_reasons'] = 'z powodu następujących powodów';
$lang['email_greeting'] = 'Drogi Autorze';
$lang['email_i_would_like_to_inform'] = 'Chciałbym cię poinformować że';
$lang['email_note_to_authors'] = 'Adnotacja do Autora(ów)';
$lang['email_revision_days'] = 'Maksymalna liczba dni do utraty ważności:';
$lang['email_salute'] = 'Serdecznie';
$lang['email_someone_has_requested_password'] = 'Ktoś prosił o reset hasła. Jeśli chcesz zresetować swoje hasło, proszę kliknąć na link poniżej. Jeśli nie chcesz resetować hasła proszę zignorować tę wiadomość.';
$lang['email_status_expired'] = 'Status: Utrata ważności';
$lang['email_subject_review_status'] = 'Przejrzyj status recenzji dokumentu ';
$lang['email_subject'] = 'Temat';
$lang['email_thank_you'] = 'Dziekuję';
$lang['email_to'] = 'do';
$lang['email_was_declined_for_publishing_at'] = 'Publikacja została wycofana w';
$lang['email_was_rejected_from_repository'] = 'Został odrzucony z repozytorium';
$lang['email_you_can_now_login'] = 'Możesz się zalogować na swoje konto na tej stronie';
$lang['email_your_account_created'] = 'Twoje konto w systemie zarządzania dokumentami zostało stworzone o';
$lang['email_your_file_has_been_authorized'] = 'Twój plik został autoryzowany do publikacji';

// Labels
$lang['label_add'] = 'Dodaj';
$lang['label_admin'] = 'Administrator';
$lang['label_all_departments'] = 'Wszystkie departamenty';
$lang['label_author'] = 'Autor';
$lang['label_browse_by'] = 'Filtrowanie według:';
$lang['label_case_sensitive'] = 'rozróżniaj małe i duże litery';
$lang['label_checked_out_files'] = 'Sprawdzone pliki';
$lang['label_check_expiration'] = 'Sprawdź utratę ważności';
$lang['label_comment'] = 'Komentarz';
$lang['label_created_date'] = 'Data Utworzenia';
$lang['label_default_for_unset'] = 'Domyślne ustawienia dla niewybranego departamentu';
$lang['label_delete'] = 'Kasuj';
$lang['label_delete_undelete'] = 'Kasuj/Cofnij kasowanie';
$lang['label_department_authority'] = 'Szef departamentu';
$lang['label_department'] = 'Departament';
$lang['label_department_to_modify'] = 'Departament do modyfikacji';
$lang['label_description'] = 'Opis';
$lang['label_display'] = 'Wyświetlanie';
$lang['label_email_address'] = 'Adres E-Mail';
$lang['label_empty'] = 'Pusty';
$lang['label_exact_phrase'] = 'Dokładna fraza';
$lang['label_example'] = 'Przykład';
$lang['label_file_archive'] = 'Archiwum plików';
$lang['label_file_category'] = 'Kategoria pliku';
$lang['label_file_listing'] = 'Lista plików';
$lang['label_file_location'] = 'Położenie pliku';
$lang['label_file_maintenance'] = 'Konserwacja pliku';
$lang['label_filename'] = 'nazwa';
$lang['label_file_name'] = 'nazwa pliku';
$lang['label_first_name'] = 'Imię';
$lang['label_forbidden'] = 'Zabronione';
$lang['label_found_documents'] = 'Znaleziono dokument(y)';
$lang['label_id'] = 'ID';
$lang['label_is_admin'] = 'jest administratoren';
$lang['label_is_reviewer'] = 'jest recenzentem';
$lang['label_last_name'] = 'nazwisko';
$lang['label_moderation'] = 'umiarkowanie';
$lang['label_modified_date'] = 'Data modyfikacji';
$lang['label_modify'] = 'Modyfikuj';
$lang['label_name'] = 'nazwa';
$lang['label_new_password'] = 'Nowe hasło';
$lang['label_next'] = 'Dalej';
$lang['label_note_for_revision_log'] = 'Zanotuj w logach kotroli wersji';
$lang['label_page'] = 'Strona';
$lang['label_phone_number'] = 'Numer telefonu';
$lang['label_prev'] = 'Poprzedni';
$lang['label_read'] = 'Czytaj';
$lang['label_rejected_files'] = 'Odrzucone pliki';
$lang['label_rejections'] = 'Odrzucenia';
$lang['label_reviewer_for'] = 'Recenzent departamentu dla';
$lang['label_reviewer'] = 'Recenzent';
$lang['label_reviews'] = 'Recenzje';
$lang['label_rights'] = 'Uprawienia';
$lang['label_run_expiration'] = 'Uruchom sprawdzanie czasu wygaśnięcia';
$lang['label_search_term'] = 'Warunki wyszukiwania';
$lang['label_select_a_department'] = 'Wybierz departament';
$lang['label_select_departments'] = 'Wybierz departamenty';
$lang['label_select_one'] = 'Wybierz jeden';
$lang['label_size'] = 'Rozmiar';
$lang['label_specific_permissions'] = 'Własne uprawienia użytkownika (użyj ctrl-kliknij or cmd-kliknij)';
$lang['label_status'] = 'Status';
$lang['label_update'] = 'Aktualizacja';
$lang['label_user_defined_fields'] = 'Pola zdefiniowane przez użytkownika';
$lang['label_user_defined_field'] = 'Pole zdefiniowane przez użytkownika';
$lang['label_users_in_department'] = 'Użytkownicy w tym departamencie';
$lang['label_user'] = 'Użytkownik';
$lang['label_view'] = 'podgląd';

// Messages
$lang['message_account_created_add_user'] = 'Twoje konto zostało utworzone.';
$lang['message_account_created_password'] = 'Twoje losowo utworzone hasło to';
$lang['message_account_created'] = 'Twoje konto zostało stworzone. Proszę o sprawdzenie poczty elektronicznej po informacje potrzebne do logowania.';
$lang['message_action_cancelled'] = 'Akcja anulowana';
$lang['message_all_actions_successfull'] = 'Wszystkie działania zakończyły się pomyślnie';
$lang['message_an_email_has_been_sent'] = 'Na twoj adres E-mail została wysłana wiadomość z instrukcjami do zresetowania hasła.';
$lang['message_anonymous_view'] = 'Przełączyłeś do anonimowego trybu przedlądania';
$lang['message_are_you_sure_remove'] = 'Na pewno chcesz to usunąć?';
$lang['message_authorized'] = 'Autoryzowano';
$lang['message_category_successfully_added'] = 'Kategoria została dodana';
$lang['message_category_successfully_deleted'] = 'Kategoria została usunięta';
$lang['message_category_successfully_updated'] = 'Kategoria została zaktualizowana';
$lang['message_click_to_checkout_document'] = 'Kliknij aby sprawdzić wybrany dokument i rozpocząć jego pobieranie';
$lang['message_current'] = 'Aktualny';
$lang['message_datadir_problem'] = 'Istnieje problem z twoim katalogiem danych (DtaDir). Sprawdź czy istnieje i jest zapisywalny';
$lang['message_department_successfully_added'] = 'Departament został dodany';
$lang['message_department_successfully_updated'] = 'Departament został zaktualizowany';
$lang['message_directory_creation_failed'] = 'Katalog nie został stworzony';
$lang['message_document_added'] = 'Dokument został dodany';
$lang['message_document_checked_in'] = 'Dokument został dodany zgłoszony';
$lang['message_document_checked_out_to_you'] = 'Dokumenty sprawdzone przez ciebie';
$lang['message_document_has_been_archived'] = 'Dokument  został zarchiwizowany';
$lang['message_documents_expired'] = 'Dokumenty które wygasły';
$lang['message_documents_rejected'] = 'Dokumenty odrzucone';
$lang['message_document_successfully_deleted'] = 'Dokument został skasowany';
$lang['message_documents_waiting'] = 'Documenty oczekujące na recenzowanie';
$lang['message_error_performing_action'] = 'Nastąpił błąd w trakcie wykonywania polecenia';
$lang['message_file_authorized'] = 'Autoryzacja pliku zakończona pomyślnie';
$lang['message_file_does_not_exist'] = 'Plik nie istnieje albo wystąpił błąd z dostępem do niego.';
$lang['message_file_expired'] = 'Plik wygasł';
$lang['message_file_rejected'] = 'Plik został pomyślnie odrzucony';
$lang['message_folder_error_check'] = 'Błąd katalogu. Sprawdź ostanią wiadomość na pasku statusu aby poznać szczegóły.';
$lang['message_folder_perms_error'] = 'Błąd uprawnień do katalogu:';
$lang['message_for_further_assistance'] = 'dla dalszego wsparcia';
$lang['message_found_documents'] = 'znaleziono dokument(y)';
$lang['message_if_you_are_unable_to_view'] = 'Jeśli nie byłeś wstanie zrobić tego z jakiegoś powodu, kliknij <input type="submit" name="submit" value="Pobierz"> aby pobrać wybrany dokument na swój komputer aby go przejrzeć.';
$lang['message_initial_import'] = 'Pierwszy Import';
$lang['message_last_message'] = 'Ostatnia Wiadomość';
$lang['message_latest_version'] = 'Najnowsza wersja';
$lang['message_no_author_comments_available'] = 'Komentarz autora nie jest dostępny';
$lang['message_no_description_available'] = 'Opis nie jest dostępny';
$lang['message_no_documents_checked_out'] = 'Aktualnie nie dokumentów do sprawdzenia dla ciebie.';
$lang['message_no_files_found'] = 'Nie znaleziono plików';
$lang['message_no_information_available'] = 'Nie ma dostępnych danych';
$lang['message_non_unique_account'] = 'Nie-ma takiego konta';
$lang['message_non_unique_key'] = 'Nie ma takiego klucza w bazie danych.';
$lang['message_nothing_to_do'] = 'Brak zadań';
$lang['message_not_writeable'] = 'brak możliwości zapisu!';
$lang['message_once_the_document_has_completed'] = 'Jak tylko dokument zostanie pobrany, możesz';
$lang['message_original_version'] = 'wersja oryginalna';
$lang['message_please_email'] = 'Proszę wysłać e-mail';
$lang['message_please_upload_valid_doc'] = 'Proszę wysłać odpowiedni dokument';
$lang['message_record_exists'] = 'Rekord już istnieje. Proszę spróbować z inną wartością.';
$lang['message_rejected'] = 'Odrzucono';
$lang['message_rejecting_files'] = 'Odrzucenie plików ostatnio edytowanych przed';
$lang['message_reviewers_comments_re_rejection'] = 'Komentarze recenzentów w sprawie odrzucenia';
$lang['message_session_error'] = 'Błąd sesji. Proszę ponownie się zalogować.';
$lang['message_set_your_new_password'] = 'Ustaw swoje nowe hasło za pomocą poniższego formularza.';
$lang['message_sorry_demo_mode'] = 'Przepraszamy, pracujesz w trybie demonstracyjnym, to polecenie nie jest dostępne!';
$lang['message_sorry_not_allowed'] = 'Przepraszamy, nie masz uprawnień do tego polecenia!';
$lang['message_that_filetype_not_supported'] = 'Ten typ pliku nie jest aktualnie wspierany.<p>Proszę przesłać  plik w jednym z poniższych typów albo dodać brakujący MIMETYPE do ';
$lang['message_the_code_you_are_using'] = 'Kod którego chcesz użyć do resetowania hasła utracił ważność. Proszę użyć tego formularza do ponownego resetowania swojego hasła.';
$lang['message_the_file_is_too_large'] = 'Plik jest za duży. Maksymalny rozmiar to';
$lang['message_there_was_an_error_loggin_you_in'] = 'Wystąpił błąd w trakcie logowania. Proszę spróbować ponownie.';
$lang['message_there_was_an_error_performing_the_action'] = 'Wystąpił błąd w trakcie wykonywania polecenia.';
$lang['message_the_username_you_entered'] = 'W systemie nie ma użytkownika o tej nazwie. Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika prosimy o kontakt z administratorem.';
$lang['message_this_file_cannot_be_checked_in'] = 'ten plik nie może zostać zarejestrowany w systemie';
$lang['message_this_file_cannot_be_uploaded'] = 'Ten plik nie może zostać poprawnie przesłany';
$lang['message_this_operation_cannot_be_done_file'] = 'Nie można dokonać tej oparacji na tym pliku';
$lang['message_this_operation_cannot_be_done_rev'] = 'Nie można dokonać tej oparacji na wersji pliku';
$lang['message_this_page_requires_root'] = 'Ta stwona wymaga uprawnień administracyjnych';
$lang['message_this_site_has_high_security'] = 'Ta strona ma bardzo wysoki poziom poufności i nie miżemy ujawnić ci twojego hasła. Możesz użyć tego formularza do zresetowania hasła. Podaj nazwę użytkownika abyśmy mogli przesłać na twój adres e-mail z wiadomość z instrukcjami do zresetowania hasła.Wtedy będziesz mógł ustawić dowolne hasło.';
$lang['message_to_view_your_file'] = 'Aby przejrzeć twój plik w nowym oknie';
$lang['message_udf_successfully_added'] = 'Pola zdefiniowane przez użytkownika zostały pomyślnie dodane';
$lang['message_udf_successfully_deleted'] = 'Pola zdefiniowane przez użytkownika zostały pomyślnie usunięte';
$lang['message_unable_to_determine_root'] = 'Nie można określić nazwy użytkownika o prawach administratora. Proszę sprawdzić konfigurację.';
$lang['message_unable_to_find_file'] = 'Nie można znaleźć wymaganego pliku';
$lang['message_user_exists'] = 'Taki użtkownik już istnieje. Proszę <a href=\'signup.php\'>spróbować ponownie</a>';
$lang['message_user_successfully_added'] = 'Użytkownik został pomyślnie dodany';
$lang['message_user_successfully_deleted'] = 'Użytkownik został pomyślnie usunięty';
$lang['message_user_successfully_updated'] = 'Użytkownik został pomyślnie zaktualizowany';
$lang['message_wrong_file_checkin'] = 'Niewłaściwy plik! Proszę przesłać właściwy plik.';
$lang['message_you_are_not_administrator'] = 'Nie jesteś administratorem';
$lang['message_you_did_not_enter_value'] = 'Nie podałeś wartości!';
$lang['message_you_do_not_have_an_account'] = 'Aktualnie nie posiadasz konta. Proszę się skontaktować z administratorem aby je stworzyć.';
$lang['message_you_must_assign_rights'] = 'Musisz przypisać uprawnienia do przedlądania/modyfikacji przynajmniej jednemu użytkownikowi.';
$lang['message_your_password_has_been_changed'] = 'Twoje hasło zostało zmienione.';

$lang['view'] = $lang['podgląd etykiet'];